WELKOM

Welkom op de site van de familienaam Schouten in Leiden. Op deze site zijn gegevens opgenomen van meerdere families Schouten die langere tijd in Leiden hebben gewoond. Binnen deze families zijn personen met de achternaam Schouten, hun echtgenoten en kinderen opgenomen.

Een overzicht dat nog verre van compleet is, de achternaam Schout(-en) komt reeds van af de 15e eeuw veelvuldig voor in Leiden, meer informatie over het ontstaan en voorkomen ervan vindt u onder het onderwerp informatie.

De Burcht in Leiden, klik voor meer informatie. Van de families waarvan een genealogie is opgenomen wordt gestreefd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, zowel van de oorsprong als de verspreiding van uit Leiden naar de rest van Nederland en het buitenland.

Niet de naam van iedereen zal op deze site voorkomen, alleen de gegevens die zijn toegestaan door de Archiefwet en de privacywetgeving zijn opgenomen. Ook de gegevens van personen, die zelf toestemming hebben gegeven of van personen die reeds zijn overleden, worden vermeld. Daarnaast zijn in enkele gevallen gegevens opgenomen die reeds eerder, bijvoorbeeld via geboorte-, huwelijks- of overlijdensadvertenties of krantenartikelen openbaar zijn gemaakt.

Heeft u suggesties of vindt u fouten of hiaten in de opgenomen gegevens neem dan alstublieft contact met mij op. Ik streef er naar om de opgenomen overzichten zo compleet en waarheidsgetrouw te maken als maar enigszins mogelijk is.
Beschikt u over documenten, foto's of andere stukken, die een aanvulling kunnen betekenen op de opgenomen persoonsbeschrijvingen, dan zou ik het zeer fijn vinden wanneer u een afschrift daarvan beschikbaar wilt stellen voor publicatie op deze site en/of voor mijn archief.

De gepubliceerde gegevens mogen, met bronvermelding en zonder goedkeuring vooraf, worden gebruikt voor niet-commercieel wetenschappelijk- en voorouderonderzoek. Voor het overige zijn de bepalingen van de Auteurswet van toepassing. Voor door derden op deze site beschikbaar gesteld materiaal geldt dat hun toestemming is vereist voor publicatie.

De foto van de Burcht komt uit de collectie van de Historische Vereniging Oud Leiden en is gemaakt door Henk Spek.

De achtergrondfoto is een door Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) vervaardigde kunstenaarsimpressie van de Marekerk en omgeving, gezien vanaf de Korte Mare.