VERWIJZINGEN

Verantwoording: over de opgenomen gegevens, bronnengebruik en privacyregels. Gevolgd door een tijdlijn over de momenten waarop de site is opgebouwd en aangevuld


Bronnen: een overzicht van de gebruikte bronnen en de plaats waar deze worden bewaart. Waar mogelijk is een link opgenomen naar de bewarende instelling of nog bestaande instituten zoals kranten.

Literatuur: een overzicht van de geraadpleegde literatuur. Vooral van toepassing op de opgenomen artikelen die gaan over de geschiedenis van de stad Leiden.

Stambomen: een overzicht van andere websites betreffende de families Schouten en andere aan hen gerelateerde families.

Verdwenen straatnamen: veel straatnamen zijn in de loop der tijden gewijzigd, ook zijn veel straten verdwenen. Een overzicht van gegevens die zijn achterhaald.

Verklarende woordenlijst: in oude stukken, maar ook bij beroeps- en plaatsnamen komen vaak begrippen voor die dermate uit de tijd zijn dat velen het niet zullen herkennen.