GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Bom in Leidse stadspolder: in: Leids jaarboekje 2000, F.M. van Poelgeest; Historische Vereniging Oud Leiden.

De Ark: in: Leids jaarboekje 1958, S.J. Fockema Andreae; Historische Vereniging Oud Leiden.

De Burcht van Leiden: Leidse Historische Reeks nr. 14, Ed van Vlist; Primavera Pers, Leiden 2001.

De Pieterskerk in Leiden: Leidse Historische Reeks nr. 6, Bianca van den Burg; Uitgeverij Matrijs, Utrecht 1992.

Een oud stukje Leiden van ongeveer zestig jaar geleden : in: Leids jaarboekje 1981, C. Zwarts-Verbiest; Historische Vereniging Oud Leiden.

Geveltekens Leiden: Pancras van der Vliet; Uitgeverij Bekking & Blitz, Amersfoort 2007.

Langs Leidse Stegen: Tanneke Schoonheim; HDC Media b.v. 2013.

Leiden, geschiedenis van een Hollandse stad: 4 delen, hoofdredactie R.C.J. van Maanen; Stichting Geschiedschrijving Leiden, Leiden 2002-2004.

Leidse Glorie: rondleiding over de begraafplaats Groenesteeg, Lodewijk Kallenberg, Historische Uitgaven nr 5 Stichting Uitgeverij Barabinsk april 2013.

Honderd jaar sociale woningbouw: Drs. C.H.D.J. van Heek en P.J.M.de Baar, Woningbouwvereniging Leiden, 1991.

Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812: Ad van der Meer en Onno Boonstra; Dans Data Guide 2011.

Spiegel van het menselyk bedrijf: in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen met verzen; Jan en Kasper Luiken, Amsterdam 1694.

Stad van boeken: handschrift en druk in Leiden 1260-2000; Primavera Pers en uitgeverij Ginkgo, Leiden 2008.

Steegh in, steegh uit: Het Leidsche stegenboek, door Herman van Hooidonk; Stichting Specular Lugduno, Leiden 1981.

Straatnamen in Leiden: door Rudi van Maanen en Marijke Mooijaart; Primavera Pers, Leiden 2019.