ARTIKELEN

Blansjaar- of Bethlehemspoort, een verhaal over een verdwenen en vergeten straat aan de Langegracht.

Burcht van Leiden, een kort historisch overzicht over het ontstaan en de ontwikkeling van de Leidsche Burcht.

Droogscheerder, een verhaal over een verdwenen, maar in de tijd van de lakennijverheid een veel vootkomend beroep.

Koninklijke Nederlandse Kunstvuurwerkfabriek A.J. Kat, een artikel uit het Leids Jaarboekje 2000 onder de titel "Een bom in Leidse stadspolder".

Kuiper,. een beroep dat in deze vorm alleen nog maar museaal wordt bedreven.

Mandenmaker,. een oud beroep dat tegenwoordig zowel als ambacht of als hobby wordt bedreven.

Marekerk, een kort historisch overzicht over het ontstaan en de ontwikkeling van de Marekerk.

Passementwerker, een verhaal over een nog altijd bestaand, maar vrijwel onbekend beroep.

Pieterskerk, een historisch overzicht over het ontstaan, de bouwhistorie en de belangrijkste bezienswaardigheden van de Pieterskerk.

Schuilkerken,. of huiskerken, de plekken waar de niet-gereformeerde gelovigen hun verboden godsdienst gedurende meer dan 100 jaren uitoefenden, iets dat in een latere periode min of meer werd gedoogd.

Sigarenmaker en -makerij,. een oud beroep dat tegenwoordig nog door een enkeling professioneel wordt bedreven.

Slootmaker,. een oud beroep dat tegenwoordig onder de benaming van slotenmaker min of meer nog wordt bedreven.

Stadsgehoorzaal Leiden, een kort historisch overzicht over het ontstaan en de ontwikkeling van de Stadsgehoorzaal in Leiden.