De slootmaker

een slootmaker aan het werk De slootmaker, ook slotmaker of slotsmid genoemd, tegenwoordig slotenmaker, een broep nog veelvuldig voorkomt. Al is hij echter vooral leverancier en reparateur/plaatser van fabrieksmatig vervaardigde sloten. Verder vervaardigt hij sleutels.
Het beroep hield vroeger meer in. Destijds vervaardigde hij sloten en sleutels. In Belgiƫ kan men op de academie van Anderlecht o.a na een vierjarige basisopleding kiezen voor o.a. slotenmaker. Een beroep dat het mogelijk maakt sloten, zoals die vroeger gebruikt werden te vervaardigen en oude sloten te repareren, te restaureren en te conserveren.

Reeds de Grieken en Romeinen hadden hun schatkamers, waar de schatbewaarders oftewel sleuteldragers verantwoordelijk waren voor het beheer. In de Middeleeuwen werden ook in Europa kostbare goederen opgeborgen in stevige van zware sloten voorziene kisten.
Ook de poorten van de kastelen en steden werden afgesloten met imposante deuren of hekken, die afgesloten werden met sloten. In de Middeleeuwen is de ontwikkeling van het ijzeren slot slot pas goed op gang gekomen. De onderdelen werden eerst in ruwe vorm voorgesmeed en werden daarna zonder verhitting verder afgewerkt. Dit gebeurde met behulp van zagen, beitels en vijlen, terwijl voor de gravering gebruik werd gemaakt van de burein. Zo kwam geleidelijk een verfijning van het slotmechanisme en de decoratie tot stand.

Naast de sloten en sleutels verzorgde hij ook het ijzerbeslag op de deuren en kisten waarop sluitwerk aangebracht diende te worden. Ook vervaardigde hij grotere en kleinere geldkisten en bewaarkisten voor documenten (o.a. stadsarchiefkisten) en kostbaarheden. In een aantal gevallen kon de betreffende kist alleen geopend worden met behulp van meerdere sleutels, die in handen waren van verschillende personen, die dus allemaal met hun sleutel present moesten zijn voor het openen.

Slotenmakers waren lid van een smidsgilde, waarin naast hen o.a. ook ijzersmeden, messenmakers, koperslagers en tinnengieters waren verenigd.

een voorbeeld van een vierkwartierensleutel Bronnen:
www.wikipedia.nl
www.beroepenvantoen.nl

Foto sleutel: Daniele from Domodossola, Italia - The Key of my mind..., CC BY 2.0.