GENEALOGIE


Genealogie I : Arent [ Schouten ] ,
geboren ca. 1513.

Een afstammeling van deze Arent, Arij Jacobsz. Schouten geboren te Schiedam is de oudste voorouder van een uitgebreide familie, waarvan het bestaan in Leiden tot op heden traceerbaar is. De voorouders van Arij (of: Arent) woonden allen te Schiedam.
De geschiedenis van deze familie in Leiden begint daarmee in het derde kwart van de 17e eeuw, het moment dat Arij zich laat inschrijven als "poorter der Stadt Leijden".
Een familie die in historisch opzicht niet is opgevallen, zij heeft geen beroemde of beruchte nakomelingen voortgebracht. Een gewone arbeidersfamilie die goed weergeeft hoe het veel Leidenaars in de afgelopen eeuwen is vergaan. Veel arbeiders, maar ook enkele predikanten en stichters van familiebedrijven komen voor.

Genealogie II : Jan Schouten,
geboren in ca. 1651 te Rüden.

Nog een grote familie die reeds lange tijd in Leiden aanwezig is. De wortels in Leiden gaan terug tot circa 1695, het moment dat Jan zich met zijn gezin in Leiden vestigt. Deze familie is aan de eerstgenoemde verbonden door een huwelijk in 1910 tussen Abraham Schouten (genealogie I) en Hermina Christina Schouten, een telg uit deze familie. Een belangrijk verschil tusssen beide families is het geloof: de vorige is overwegend Nederlands Hervormd, deze familie grotendeels Rooms-Katholiek.

Genealogie III : Christiaan Schouten,

Nog een familie die over een langere periode in Leiden aanwezig is. De wortels in Leiden gaan terug tot 1801, het moment dat zijn zoon Christiaan daar in het huwelijk treedt met Marijtje Koopmans.
Door het huwelijk van een van hun nakomelingen, Maria Cornelia Schouten met Arend Selier, en het huwelijk in 1859 van hun zoon Cornelis met Maria Schouten, dochter van Franciscus Schouten en Jannetje van der Blom, wordt een relatie gelegd met Genealogie I. Van de familielijn van Christiaan wonen ook heden ten dage nog nakomelingen in Leiden.

De genealogie van de volgende personen is beschikbaar als Pdf-document:

Adrianus Schouten, geboren op ca. 1750 te Oegstgeest.
Arent Schouten, geboren vóór 1540 te Leiden?
Dirk Schouten, geboren op 02-10-1812 te Delft.
Dominicus Schouten, gedoopt op 27-03-1701 te Leiden.
Gerrit Schouten, geboren vóór 1668 te Naarden.
Hendrick Schouten, geboren op ca. 1600 en Schouten Peltenburg.
Hendrik Schouten, gedoopt ca. 1766 te Utrecht ?
Pieter Jansz Schouten, geboren op ca. 1553 te Leiden?
Roeland Schouten, geboren te Zwartewaal, in ca. 1770 te Leiden.
Simon Claesz Schouten, woont te Hazerswoude, zijn kinderen wonen na 1640 te Leiden.
Yds Schouten, geboren op 09-02-1843 te Leiden, zijn moeder Maria Schouten is afkomstig uit Utrecht.

Zowel van de bovengenoemde families als van een aantal andere families Schouten zijn al veel gegevens verzameld.
Zodra deze op juistheid zijn gecontroleerd en correct bevonden zullen die op deze website worden opgenomen.