VERANTWOORDING

In de genealogie zijn alleen de afstammelingen met de naam Schouten en hun echtgenoten opgenomen. Op de gezinskaarten zijn de kinderen van vrouwelijke afstammelingen wel vermeld zonder dat verder op hun geschiedenis wordt ingegaan. Aan de gezinskaart zijn waar mogelijk persoonsbeschrijvingen en een uitwerking van de beschikbare documenten toegevoegd. Wanneer datums voorkomen waarvan geen bronnen in het documentenoverzicht zijn opgenomen, vindt dat zijn oorzaak in het feit dat deze datums afkomstig zijn uit derden bronnen. Dat kunnen afgeleide stukken zijn zoals bijvoorbeeld de bevolkingsregisters maar ook door anderen aangedragen gegevens. Wanneer deze datums betrouwbaar lijken heb ik die overgenomen, juist worden die echter pas wanneer ook de originele bronnen gevonden zijn.

Voor de schrijfwijze van de familienamen is uitgegaan van de naam zoals deze in de loop der tijd gemeengoed is geworden. Bij voornamen is gebruik gemaakt van de naam zoals is vermeld op de doop- of geboorteakte, de roepnaam, of later gangbaar gebruikte naam, is dan opgenomen tussen haakjes.
In plaats van, zoals gebruikelijk, zijn bij de geboortegegevns niet alleen de getuigen vermeld, maar ook als eerste de aangever of aangeefster.

Waar dat mogelijk en gewenst is wordt een link gelegd met historische beschrijvingen van beroepen en van de stad Leiden. Met de bedoeling de geschiedenis van de familie een plaats te geven in de geschiedenis van de stad.

Onder 'verwijzingen' zijn meerdere verklarende documente opgenomen: deze verantwoording van de site, gebruikte bronnen, een literatuurlijst, een woordenlijst, een overzicht van verdwenen straatnamen en een lijst met verwante stambomen.

+ + + + +

Het doel en de opzet van deze site betekent dat veel gegevens afkomstig zijn van instellingen die de archieven van de burgerlijke stand en zijn voorlopers beheren. Deze instellingen vallen onder de Archiefwet en stellen stukken alleen beschikbaar als aan de geldende openbaarheidsregels wordt voldaan
Daarnaast laat de privacywetgeving een ieder vrij om publicaties te verzorgen over personen die zijn overleden of langer dan 110 jaar geleden zijn geboren. Met deze voorwaarden is zoveel mogelijk rekening gehouden. Mocht u toch bezwaren hebben tegen bepaalde publicaties of delen van publicaties of het vermelden van de naam van een nog levende persoon, neem dan alstublieft contact met mij op via: info@schouteninleiden.nl

+ + + + +

Voor de beschrijvingen van personen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van geschreven bronnen. Bij de beschrijvingen, zowel als in de artikelen over de stad Leiden, zijn deze bronnen altijd vermeld. Bij afbeeldingen wordt aangegeven uit welke bron deze afkomstig zijn. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van materiaal dat afkomstig is van Erfgoed Leiden en Omstreken waarvan publicatie onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Bij het gebruik van de teksten en de afbeeldingen is getracht om te voldoen aan de eisen die het auteursrecht stelt. Wanneer u meent dat u in dat recht wordt aangetast neem dan contact met mij op via: info@schouteninleiden.nl

+ + + + +

Laatste wijzigingen op de site:


periode 2024-01-01 tot 2024-:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Annetje Schouten (1659), Maria Blansjaar (1923), Johannes Antonius Schouten (1924).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Arie Klinkhamer (1923), Jacoba Schouten (1923), Cecilia Hermanna Schouten (1923), Arie Zandvliet (1902), Pietje Schaap (1902), Jacobus Schouten (1916), Lambertus Schouten (1898), Christina Piket (1900), Pieter Gerardus Schouten (1923), Johanna Geertruida Vogt (1926), Pieter Gerardus Schouten (1892), Maria Cornelia Stouthart (1901), Jacobus Wilhelmus Schouten (1908), Annemie Oostrom (1916), Geertgen Harmans (?), Celia de Moor (1660), Arij Schouten (1697), Fijtje van Assel (1700), Josijntjen Schouten (1735), Johannes Stoute (1833), Johannes Jacobus Zitman (1887), Adriana Maria Schouten (1893).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Susanna Betgen (1893), Gerrit van Berkel (1896), Johanna Schouten (1923).
De genealogie van Hendrik Schouten (pdf) is aangevuld.

+ + + + +

De eerdere invulling van de site:


periode 2023-05-01 tot 2024-01-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaart en document toegevoegd van: Wijnand Schouten (1946).
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van: Jacobus Schouten (1870).
Document toegevoegd aan de gezinskaart van: Johanna Pieternella Vermeulen (1928).
De genealogie van Adrianus Schouten (pdf) is aangepast.
De genealogie van Arent Schouten (pdf) is aangevuld.
De genealogie van Dirk Schouten (pdf) is aangevuld.
De genealogie van Dominicus Schouten (pdf) is aangevuld.
De genealogie van Gerrit Schouten (pdf) is aangevuld.
De genealogie van Hendrick Schouten en Schouten Peltenburg (pdf) is aangevuld.
De genealogie van Hendrik Schouten (pdf) is aangevuld.
De genealogie van Pieter Jansz Schouten (pdf) is aangevuld.
Het artikel over schuilkerken is aangevuld.

periode 2023-01-01 tot 2023-05-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Lijsbeth Salomonsdr (ca. 1622) en Arnold Rokebrand (1944).
Persoonskaart toegevoegd van: Petrus Franciscus Schouten (1922).
De beschrijvingen zijn aangevuld van: Jacob Gerritsz. Schouten (1603) en Geertgen Theunisdr Sluijs.
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Wouter Schouten (1924), Henderika Kanbier (1927), Sara Maria Schouten (1922), Willemina Schouten (1922), Francina Schouten (1922), Cornelis Adrianus Schouten (1922), Hendrik Schouten (1922), Jacobus Schouten (1922), Willem Willemsz Penningh (1624), Petrus Franciscus Schouten (1891), Jacobus Schouten (1908), Adriana Wilhelmina van Gaalen (1895), Willem Kukler (1884), Jacobus Schouten (1922), Hendrik Albert Schouten (1904), Franciscus Hendrikus Johannes Ruessink (1905), Geertruida Hendrika van der Heiden (1921), Jantina Pol (1921), Abraham Siera (1914), Allegondis Adriana Schouten (1926), Johannes Ernst Mulder (1904) en Sara Maria Schouten (1914).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Johanna Jacoba Schouten (1909) en Maarten Jan Solleveld (1911).
Persoonskaart toegevoegd van: Petrus Johannes Cornelis Schouten (1923).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Bartholomeus Schouten (1784), Jan Bosman (1925), Hermina Christina Schouten (1925), Willem Zirkzee (1917), Johanna Schouten (1923), Hermanus Adrianus Schouten (1900), Pieter Johannes Polderman (1899), Margaretha Hendrika Hillebrand (1894), Andries Schouten (1896), Bernardus Arnoldus Schouten (1922), Jacobus Schouten (1922), Antonia Wouterina Kolb (1909), Petrus Johannes Schouten (1907), Johannes Schouten (1912), Adrianus Hendrikus Schouten (1917) en Lizetta Christina Alers (1918).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Adriaan Pieter Marie Schouten (1907) en Neeltje Verschoor (1907).
Het artikel over schuilkerken is aangevuld.

periode 2022-05-01 tot 2022-12-31:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johannes Casper Zuijderduijn (1921) en Cadulina Wilhelmina Schouten (1924).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Wilhelmina Catharina Schouten (1912) en Maria Apolonia Schouten (1914).
Het artikel over schuilkerken is aangevuld.
Het overzicht verdwenen straatnamen is aangevuld.

periode 2022-03-01 tot 2022-05-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Beschrijving aangevuld van: Wouter Schouten (1893).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Adrianus Schouten (1894), Maria Johanna Schouten (1937), Gerard Hendrik Schouten (1927), Pietje Schaap (1902), Adriana Maria Schouten (1934).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Magdalena Maria Schouten (1884), Johannes Nicolaas Braggaar (1880), Catharina Johanna Schouten (1917), Johannes Vincentius van Ulden (1919), Johannes van der Kamp (1913).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Document toegevoegd aan de gezinskaart van: Johannes Jacobus Jozeph Boskamp (1896).
Aaanvullingen in de genealogie van Adrianus Schouten (Pdf).
Aaanvullingen in de genealogie van Arent Schouten (Pdf).
Aaanvullingen in de genealogie van Hendrik Schouten (Pdf).
Het overzicht verdwenen straatnamen is aangevuld.

periode 2022-01-01 tot 2022-03-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Aaldert Jan ten Hoorn (1916), Joyce Legge ( ? ), Jacobus Schouten (1930), Catharina Sara Hollebeek (1897), Jasper de Ridder (1895), Johanna Pieternella Vermeulen (1928), Cornelia Schouten (1926), Willem Jan Smit (1926), Anna Geertrui Boerwinkel (1913).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Wouter Schouten (1924).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Pietje Schouten (1921), Johanna Maria Schouten (1921), Johannes Izak Arbouw (1881), Adrianus Schouten (1903), Sara van der Blom (1916), Geertruida Maria Bonnet (1890), Christina Schouten (1917), Adriana Schouten (1904), Barendina Hendrika Schouten (1913), Martinus Cornelis Adriaan de Vries (1912), Johannes Vermeij (1888), Theodora Wilhelmina Schouten (1910), Jan Poot (1915), Suzanna Johanna Schouten (1918), Cornelis Jacobus Muijzert (1918), Wouter Schouten (1893), Maria Pieternella Filemon (1890), Maria Petronella Schouten (1911), Hans Wouter Schouten(1947), Jan Kagenaar (1891), Cornelis Schouten (1924), Hendrik Schouten (1878), Cecilia Hermanna Schouten (1923), Arie Klinkhamer (1923), Hendrik Schouten (1922), Hesther Harteveld (1925), Adriana Maria Derogee (1901).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Johannes Wilhelm Cornelis Schouten (1921), Catharina Sara Hollebeek (1897), Jasper de Ridder (1895), Martina Petronella Cornelia de Bruijn (1919).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Maria Mathilda Blansjaar (1921), Johannes Petrus Cornelis Schouten (1921), Jannetje Catharina Schouten (1921), Johanna Schouten (1888), Johannes Nicolaas Braggaar (1880), Johannes Franciscus Schouten (1920), Dirk Schouten (1917), Maria Boon (1919), Willem Flips (1911), Abraham Schouten (1877), Johannes Martinus Maria Preenen (1915), Wilhelmus Jozef Schouten (1919), Johannes Schouten (1912), Geertruida Maria Schouten (1914), Maria Schouten (1746), Bartha Heijer (1784).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johannes van Ulden (1891), Dina Philippina Wagenaar (1896).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het artikel over schuilkerken is aangevuld.

periode 2021-11-01 tot 2022-01-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaarten van: Jacoba Schouten (1903) en Jacobus Cornelis Uljee (1901).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van: Maria J.E. Veldhuizen (1932).
Toegevoegd de genealogie van Yds Schouten (Pdf).

periode 2021-09-01 tot 2021-11-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van: Teunis Hendricus Ritman (1903).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van: Jan Schouten (ca.1651).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Maria J.E. Veldhuizen (1932).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan (Schouten):
Gezinskaart en document toegevoegd van: Jentina Schouten (1938).
Gezinskaart toegevoegd van: Tjalling Kuipers (1931).
Beschrijving aangepast van: Jacobus Cornelis Schouten (1901).
Het artikel over schuilkerken is aangevuld.
Het overzicht verdwenen straatnamen is aangevuld.

periode 2021-06-01 tot 2021-09-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Document toegevoegd aan de gezinskaart van: Maria van Zutphen (1831).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Cornelis Franciscus Schouten (1894) en Andries van Dam (1887).
Toegevoegd de genealogie van Roeland Schouten (Pdf).
Toegevoegd de genealogie van Simon Claesz Schouten (Pdf).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Adrianus Schouten (Pdf).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Pieter Jansz Schouten (Pdf).

periode 2021-05-01 tot 2021-05-31:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Neeltje Schouten (1895), Hermanus Schouten (1907), Anna Schouten(1920), David van der Linden (1916).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan (Schouten):
Gezinskaart en document toegevoegd van: Margaretha Hendrika Hillebrand (1894).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Nicolaas Schouten (1930), Jacobus Franciscus Schouten (1890), Petrus Cornelis Schouten (1909).
Toegevoegd de genealogie van Gerrit Schouten (Pdf).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Hendrick Schouten en Schouten-Peltenburg (Pdf).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Hendrik Schouten (Pdf).

periode 2021-04-01 tot 2021-05-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Beschrijving aangevuld van: Jacobus Schouten (1925).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan (Schouten):
Beschrijving toegevoegd van: Laurens Schouten (1901).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Laurens Schouten (1901), Hermina Dekker (1901) en Johannes van Ulden (1891).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Adrianus Schouten (Pdf).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent Schouten (Pdf).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Dirk Schouten (Pdf).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Dominicus Schouten (Pdf).
Het artikel over schuilkerken is aangevuld.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.
Het overzicht verdwenen straatnamen is aangevuld.
Aan het lemma Arkegracht in verdwenen straatnamen is een artikel toegevoegd.

periode 2021-03-01 tot 2021-04-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Beschrijving toegevoegd van: Christina Jacoba de Cock (1925).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaarten toegevoegd van: Elisabeth Schouten (1933) en Marinus Jacobus de Ridder (1934).
Gezinskaarten, persoonskaart en documenten toegevoegd van: Johanna Adriana Catharina Maria Bol (1939), Wilhelmina Yolanda Gemma Schouten (1950), Bartha Heijer (ca. 1884) en NN Schouten (1922).
Beschrijving aangevuld van: Abraham Schouten (1877).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Maria Apolonia van der Blij (1873), Petrus Demetrius Raijmans (1901), Henri Martinus Ratté (1898), Willem Flips (1911), Leonardus Hendrikus Brouwer (1909), Hendrikus Wilhelmus Schouten (1935), Jan Frederik Willems (1901), Wilhelmina Johanna Kettenis (1885), Willem Fredrik van der Post (1911), Wilhelmus Schouten (1890), Helena Maria Schouten (1920), Cornelis van Vliet (1922), Arie de Bruijn (1905), Petrus Johannes Schouten (1907), Wouterina Kolb (1909), Adriaan Schouten (1889), Abraham Kloet (1815) en Willem Schouten (1814).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Gezinskaart en documenten toegevoegd van: Willem Janssen (1908).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de persoonskaart van: Jacobus Cornelis Schouten (1901).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Cornelis van der Pluijm (1815), Catharina Susanna Maria Schouten (1892), Johannes Jacobus Jozeph Boskamp (1896), Arend Selier (1797), Cornelia Geertruida Helena Schouten (1904), Johannes Jacobus Schouten (1895) en Maria Reijnhout (1891).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het overzicht verdwenen straatnamen is aangevuld.

periode 2021-02-01 tot 2021-03-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaart toegevoegd van: Anna van den Bos (1928).
Gezinskaarten, beschrijving en documenten toegevoegd van: Hendrik Helmstrijd (1929) en Jacobus Schouten (1925).
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Cornelia Wilhelmina Anna Schouten (1960), Johanna Maria Schouten (1927) en Willem Cornelis Malgo (1922).
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van: Jacoba Rosinga (1923).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Wouter Schouten (1924), Susanna Schouten (1927), Chiao Cher Fu (1903), Johanna Catharina Schouten (1861), Barbara Schouten (1877), Allegondis Schouten (1900), Adrianus Schouten (1920), Suzanna Schouten (1895), Johannes Arbouw (1894), Jacoba Rosinga (1923), Dirk de Wey (1877), Johannes Hollebeek (1888), Hendrik Schouten (1893), Wilhelmina Sophia Frederika van Weeren (1891), Wilhelmina Sophia Frederika Schouten (1920), Cadulina Wilhelmina Schouten (1924), Johannes Casper Zuijderduijn (1921) en Marcelus Johannes Siesterman van Ooije (1879).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaart toegevoegd van: Jannetje Christina Dorothea Schouten (1928).
Beschrijvingen toegevoegd aan de gezinskaarten van: Jacobus Schouten (1837) en Jacobus Franciscus Schouten (1862).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johannes Schouten (ca. 1683), Anna Sierat (1729), Elisabeth Schouten (1870), Maria Alida Schouten (1884), Johannes Antonius Wijtenburg (1880), Franciscus Jacobus Johan Schouten (1917), Petrus Jozeph Hermanus Roumen (1896), Antoon Jozef van Duin (1906) en Jacoba Maria Schouten (1896).
Een nieuwe pagina over schuilkerken is toegevoegd aan artikelen.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.
Het overzicht verdwenen straatnamen is aangevuld.

periode 2021-01-01 tot 2021-01-31:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaarten toegevoegd van: Johannes Franciscus Schouten (1920) en Wilhelmus Schouten (1924).
Persoonskaart en beschrijving toegevoegd van: Lydia Catharina Schouten (1948).
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Johannes Vermeij (1888), Paulus Gerardus van Deudekom (1912), Anna Cornelia Klaver (ca. 1918), Anna Schouten (1920), David van der Linden (1916), Jacobus Schouten (1893), Maria Petronella Catharina Glaser (1889) en Nico Hendrikus Johannes Rokebrand (?).
Beschrijving toegevoegd aan de persoonskaart van: Adrianus Schouten (1912).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Maarten Schouten (1927), Gijsje van der Plas (1929), Elisabeth Catharina Schouten (1903), Pieter Gerardus Schouten (1892), Catharina Dreef (1841), Arie Schouten (1866), Adrianus Schouten (1887), Johanna Brokkaar (1887), Johanna Schouten (1913), Jacob Schouten (1915), Arie Schouten (1897), Theodora Wilhelmina Schouten (1910), Jan Poot (?), Nicolaas Schouten (1886), Harmina Speelman (1882), Hendrikje van Viegen (1843), Jacobus Schouten (1902), Jacobus Johannes Schouten (1949), Maria Lodewina Beekma (1900), Barend Hendrik Schouten (1878), Franciscus Hendrikus Johannes Ruessink (1905), Marinus Hendricus Hoogstraaten (1880), Heloise Zedonie Maria Schouten (1911), Cornelis Fiegel (1913), Cornelis Schouten (11-1920), Adrianus Schouten (1842), Elisabeth Johanna Schouten (1909), Jacobus Johannes Regeer (1910), Cornelis Jacobus Muijzert (1918), Suzanna Johanna Schouten (1918), Cornelis Schouten (07-1920) en Jacoba Schouten (1936).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2020-09-01 tot 2021-01-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
De gezinskaart van Catharina Martin (1704) is gewijzigd in Kathrijntje Martijn (1701).
Beschrijving (voorlopig) en documenten van: Gustaaf Adolf Annokkee (1872).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Arent Cornelisz Schouten (ca. 1561), Aechtge Lambrechtsdr (ca. 1561), Volckjen Jacobsdr (?), Mees Pouwelsz (?), Jacob Schouten (1695), Kathrijntje Martijn (1701), Maria Wakka (1779), Jannetje Schouten (1864), Frans van der Reijden (1865), Tjerk Durks Harmt Antonie Schouten (1904), Anna Pechtold (1853), Adrianus Schouten (1838), Elisabeth Catharina Loeber (1841), Johannes Jacobus Zitman (1887), Jacob Gerritsz Schouten (1603), Geertgen Theunisdr Sluijs (?), Arij Jacobsz Schouten (1632), Willem Willemsz Penningh (1624), Lijsbeth Arentsdr (Schouten) (?), Jacob Ariensz (?), Joseph Schouten (1907), Elisabeth Catharina Schouten (1888), Petrus Gerardus Schouten (1892) en Petrus Gerardus Schouten (1923).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de persoonskaarten van: Johannes Schouten (1780) en Jan Schouten (1784).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2020-06-01 tot 2020-09-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Beschrijving en documenten toegevoegd van: Cecilia Hermanna Schouten (1923).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Johannes Schouten (1805) en Leonardus Hendricus Maria Jozef ter Haar (1938).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan (Schouten):
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Christiaan Schouten (1864), Gerrit Schouten (1890), Carolina Maria Wolters (1892), Catharina Susanna Maria Nieuwenburg (1866), Adriaan Pieter Marie Schouten (1907), Neeltje Verschoor (1907), Catharina Kruit (1887), Laurens Schouten (1901) en Hermina Dekker (1901).

periode 2020-05-23 tot 2020-06-01:

Nieuwe websiite online op 23 mei.
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezins-en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Wilhelmina Petronella Helena Krijgsman ( ? ), Grietje Kemp (ca. 1912), Jacobus Johannes Schouten (1949), Jacoba Schouten (1936), Wouter Cornelis Schouten (1937), Helena Maria Pracht (1925), Jenneke Boehlee (1919), Anna Catharina den Os (1933) en Wijbigje Mieremet (1956).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Adrianus Schouten (1898), Pietje Schaap (1902, Huig Schouten (1926), Johanna Bink (1930), Arie Schouten (1912), Suzanna Schouten (1891), Jacob Stuivenberg (1892), Peter Johan Schouten (1946), Pieter Wilhelmus Schouten (1919), Wouter Schouten (1893), Maria Pieternella Filemon (1890), Maria Petronella Schouten (1911), Jan van Alphen (1900), Jacobus Schouten (1914), Cornelia Johanna Koet (1916), Willem Schouten (1915), Hemdrika Kanbier (1927), Piet Schouten (1927), Chiao Cher Fu (1903), Hendrik Schouten (1931), Cornelis Schouten (1931), Petronella Schouten (1948), Abraham Siera (1914), Robert Schouten (1950) en Hans Wouter Schouten (1947).
Het bronnenovericht is aangevuld.

periode 2020-05-01 tot 2020-05-23:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaarten toegevoegd van: Johannes Schouten (1935) en Jansje Devilee (1942).
Gezinskaart en document toegevoegd van: Jacoba Rosinga (1923).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Hendrik Schouten (1898), Jan Schelte Wolf (1904), Francisca Berits (1916), Anna Maria Schouten (1916), Martinus Cornelis Adriaan de Vries (1912), Jacobus Schouten (1910), Clasina Johanna Wilhelmina Schouten (1913), Cornelis Gijsbertus van den Berg (1911), Cornelis Jacobus Muijzert (1918), Cornelis Schouten (1897), Susanna Dubbelaar (1896), Johanna Wolthuis (1895), Anna Geertruida Bekooy (1914), Neeltje Schouten (1898), Pieter van Egmond (1895), Maria Hendrika Schouten (1902), Arie Zandvliet (1902), Hubertus Kesseboom (1901), Jacobus Schouten (1907), Christiaan Schouten (1912), Sara van der Blom (1916), Geertruida van der Vos (1919), Herman Laman (1899), Frans Molenaar (1903), Hendrik Schouten (1919), Wilhelmina Sophia Frederika Schouten (1920), Paulus Kouprie (1918), Cadulina Wilhelmina Schouten (1924), Johannes Casper Zuijderduijn (1921) en Jacobus Schouten (1920).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaart en document toegevoegd van: Nicolaas Antonius Schouten (1929). Document toegevoegd aan de gezinskaart van: Johannes Adrianus van Kruining (1900).
Het bronnenovericht is aangevuld.

periode 2020-04-01 tot 2020-05-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Persoonskaarten toegevoegd van: Wilhelmina Sophia Frederika Schouten (1920), Jacobus Schouten (1920), Arie Schouten (1928) en Adrianus Schouten (1919).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johanna Maria Schouten (1884) en Carel Johannes Verbiest (1886).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Johanna Catharina Schouten (1888), Hendrik Schouten (1893), Adrianus Schouten (1894), Adrianus Oosterveer (1889), Frans Adolf Schouten (1901), Maria Cornelia Stouthart (1901), Wilhelmina Schouten (1910), Adrianus Schouten (1887), Johanna Brokkaar (1887), Jacob Stuivenberg (1892), Arie Schouten (1897), Johanna van Vuren (1898) en Theodora Wilhelmina Schouten (1910).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Johanna Maria Jozefa van Es (ca. 1920), Jacobus Willebrordus Schouten (1933), Willebrordus Hermanus Schouten (1934), Hendrikus Wilhelmus schouten (1935), Johanna Pieternella Annie Schouten (1937), Abraham Schouten (1936), Hendrika Maria Schouten (1948), Maria Mathilda Blansjaar (1921), Maria J.E. van Veldhuizen (ca. 1932), Johannes Schouten (1912) en Geertruida Maria Schouten (1914).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Hendrik Schouten (1909), Wilhelmus Schouten (1906), Cornelia van Leeuwen (1907), Hendrica Schouten (1908), Willem Jacobus van Velzen (1906), Maria Schouten (1909), Gijsbert Pieter Lambertus de Bock (1907), Johannes Ouwerkerk (1910), Wilhelmina Frederica Schouten (1897), Petrus Jozeph Hermanus Roumen (1896), Wilhelmina Henderica Schouten (1914), Leonardus Hendrikus Brouwer (1909), Dorus Schouten (1899), Johanna Maria Schouten (1911), Johannes van der Kamp (1913), Petrus Cornelis Schouten (1909), Cornelia Hendrika Roeleveld (1917), Johannes Petrus Cornelis Schouten (1921), Johannes Vincentius van Ulden (1919), Petrus Johannes Schouten (1912), Sara Nieuwenburg (1914), Nicolaas Schouten (1930) en Jacobus Johannes Philippus Singerling (1898).
Een nieuwe pagina over het beroep van sigarenmaker is toegevoegd aan artikelen.
Het bronnenovericht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2020-03-01 tot 2020-04-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaart en documenten toegevoegd van: Reinder Schouten (1928).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Petrus Antonius Niesten (1871), Carel Wilhelmus Rethans (1873), Sara Maria Schouten (1880), Jacobus Schouten (1883), Hermina Christina Schouten (1887), Christina Piket (1900), Abraham de Vos (1892), Johannes Schouten (1879), Jacobus Schouten (1865), Cornelis Schouten (1872) en Johannes Leonardus Frederik Buningh (ca. 1867).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Maria Christina de Groot (1878), Johan Gerardus Christiaan Spee (1876), Jacobus Franciscus Theodorus Schouten (1915) en Hermina Christina Schouten (1887).
Een nieuwe pagina over het beroep van slootmaker (slotenmaker) is toegevoegd aan artikelen.

periode 2020-01-01 tot 2020-03-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Adrianus Schouten (1842).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaart en documenten toegevoegd van: Maria Timmermans.
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Jacoba Schenk (1788), Jan Schouten (1823), Maria Schouten (1823), Jan Schouten (ca.1651) en Grietje Smits (ca. 1656).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Gezinskaarten toegevoegd van: Christiaan Schouten en Jannetje Lagas Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Christiaan Schouten (1778).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Marijtje Koopmans (1776), Adriaan Pieter Marie Schouten (1907), Neeltje Verschoor (1907), Hendrik Frederik Schouten (1903) en Jacoba Henderika van Aller (1905).
Een nieuwe pagina over het beroep van kuiper is toegevoegd aan artikelen èn aan de verklarende woordenlijst.
Een nieuwe pagina over het beroep van mandenmaker is toegevoegd aan artikelen èn aan de verklarende woordenlijst.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2019-12-01 tot 2020-01-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Willem Willemsz Penningh (ca. 1620), kind Schouten († 1623) en kind Schouten († 1645).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezins- persoonskaarten van: Willem Schouten (1787) en Matthijs Teske (1796).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Christiaan Schouten (1864), Jacobus Johannes Schouten (1888), Maria Moor (1900), Catharina Susanna Maria Schouten (1892), Johannes van Ulden (1891), Laurens Schouten (1901) en Hermina Dekker (1901).
Een nieuwe pagina over het beroep van passementwerker is toegevoegd aan artikelen èn aan de verklarende woordenlijst.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.
De straatnamenlijst is aangevuld.
De literatuurlijst is aangevuld.

periode 2019-10-01 tot 2019-12-01:

Er is een aanvang gemaakt met de invulling van de nieuwe website, bestaande pagina's zijn overgenomen zoals gezins- en persoonskaarten, en alle beschrijvende pagina's. Deze behoeven echter alle de nodige aanpassingen om binnen de nieuwe omgeving goed brukbaar te zijn.
De volgende pagina's zijn aangepast en aangevuld: de welkompagina, de informatiepagina, het document De Burcht, de verantwoordingspagina, de literatuurpagina, de pagina met overige websites, het bronnenoverzicht, de pagina met verdwenen straatnamen, het document vuurwerkfabriek Kat, de verklarende woordenlijst en het document Stadsgehoorzaal.
Een nieuwe pagina over de Blansjaarpoort is toegevoegd aan artikelen èn aan verdwenen straatnamen.
Een nieuwe pagina over het beroep van droogscheerder is toegevoegd aan artikelen èn aan de verklarende woordenlijst.
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Arent Cornelisz Schouten (ca. 1560), Aechtge Lambrechtsdr (?), Stijntgen Cornelisdr Schouten (?), Volckje Jacobsdr Schouten (ca. 1625), Gerrit Jacobsz Schouten (ca. 1627), Theunis Jacobsz Sluijs (ca. 1630) en Geertje Jacobsdr Schouten (ca. 1635).

periode 2019-08-08 tot 2019-10-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaart toegevoegd van: Arent [Schouten] (ca. 1513).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Willem Schouten (1913).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Hendrikje de Klerk (1762), Johanna Maria Schouten (1786), Neeltje Schouten (1789) en Johannes Schouten (1792).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johannes Schouten (1760), Jakooba Schouten (1810).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Gerrit Schouten (1802), Christiaan Schouten (1864), Catharina Susanna Maria Nieuwenburg (1866), Cornelia Susanna Schouten (1903).

periode 2019-07-11 tot 2019-08-08:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Aagje Teske (1770), Aagje Schouten (1807), Jacobus Bodrij (1803), Jakooba Schouten (1810), Willem Honsbeek (1806), Matthijs Teske (1796) en Abraham van der Reijden (1806).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Christiaen Schouten (1803), Christiaan Schouten (1827), Jacobus Schouten (1835), Jan Thomasse (1864), Christiaan Schouten (1864), Jacobus Johannes Schouten (1888), Gerrit Schouten (1890), Johannes van Ulden (1891), Dirk van Dissel (1864), Jacobus Schouten (1871), Arend Selier (1797), Frederik Christiaan Cornelis van Egmond (1842), Jacobus Schouten (1809), Johannes Brakel (1822), Johannes Jacobus Schouten (1834), Maria van Zutphen 1831, Hendrik Frederik Schouten (1903), Jacoba Hendrika van Aller (1908), Martinus Cornelis Jacobus van der Tas (1874), Johannes Nicolaas van der Mark (1841) en Louwrens van der Voet (1812).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2019-06-18 tot 2019-07-11:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Jacobus Franciscus Theodorus Schouten (1915), Jannetje Catharina Schouten (1921) en Johannes Laurentius Tuithof (1917).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Andries van Dam (1887), Petrus Johannes Schouten (1891), Jacobus Franciscus Schouten (1839), Maria Sophia Moote (1837), Johannes Bernardus Petrus Schouten (1872), Wilhelmus Bernardus Petrus Schouten (1917), Joris Schouten (1855), Abraham Schouten (1877), Gerardus Martinus Hartsink (1909), Maria Antonia de Brabander (1904), Hendrik Johannes Devilee (1915), Maria Helena Schouten (1913), Arnoldus de Haas (1880), Pieter Schouten (1882), Joris Schouten (1885), Apolonia Geertruida Schouten (1918), Joris Antonius Schouten (1916), Jacoba Antonia Elizabeth Vinkestein (1913), Johannes Jacobus Ramak (1884), Hendrik Wilhelmus Schouten (1912), Franciscus Johannes Hakkaart (1866), Jacobus Schouten (1811), Petrus Johannes Schouten (1851), Johannes Nicolaas Braggaar (1880), Adrianus Christinus Planken (1873), Johannes Schouten (1883), Petrus Johannes Schouten (1886), Adriaan Schouten (1889), Johanna Catharina Spek (1786), Samuel Fuchs (1812), Jan Buijtendijk (1722) en Jacoba Planje (1751).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2019-05-19 tot 2019-06-18:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Paulus Kouprie (1918) en Adrianus Schouten (1958).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johannes Hollebeek (1888), Adrianus Oosterveer (1889) en Abraham Turenhout (1833).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Jacoba Schenk (1788), Jan Schouten (1823) en Maria Schouten (1823).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Isaac Schouten (1800), Maria van der Stok (1789), Franciscus van Houtum (1803), Wilhelmus Schouten (1805), Albertus Theodorus Hendrik van Steede (1829), Franciscus Hendricus Aniba (1829), Hendrik Marks (1833), Wilhelmus Schouten (1830), Wilhelmus Schouten (1861), Hendrika Smit (1860) Anthony Barendse (1859), Johannes Anthonij van de Werken (1858), Hendrik Schouten (1874), Antonia Buitendijk (1918), Jacobus Schouten (1881), Jacobus Schouten (1837) Johanna de Groot (1849), Albertus Theodorus Hendrikus Schouten (1868), Jacobus Franciscus Schouten (1862), Johannes Antonius Wijtenburg (1880), Jacobus Franciscus Schouten (1890), Christina Wilhelmina Schouten (1894), Wilhelmus Schouten (1866), Clasina Antonia Johanna Josepha Wegman (1881), Lambertus Johannes Sloots (1857), Johan Gerardus Christiaan Spee (1876), Abraham van Toorn (1847), Petrus Schouten (1808), Pieter Schouten (1843), Wilhelmus Schouten (1861), Wilhelmus Bezie (1827), Pieter Schouten (1852), Martinus de Bolster (1879), Maria Cornelia Schouten (1880), Petrus Jacobus Schouten (1882) en Johannes de Wolf (1884).

periode 2019-04-27 tot 2019-05-19:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: NN Schouten (1927), Jannetje Schouten (1932), Cecilia Hermanna Schouten (1923) en Arie Klinkhamer (1923).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Nicolaas Weijers (1913), Marcus van der Linden (1918), Abraham de Vos (1892), Pieternella Schouten (1918), Pieter van der Velden (1917), Adrianus Schouten (1842), Adrianus Schouten (1874), Johannes Schouten (1879), Pieter Schouten (1883), Maria Schouten (1914), David Nieuwenburg (1914), Dirk Schouten (1876), Pieter Braggaar (1900), Suzanna Johanna Schouten (1918), Cornelis Jacobus Muijzert (1918), Pieter Schouten (1818), Jacobus Schouten (1842), Jacobus Schouten (1865), Jacobus Schouten (1886), Annemie Oostrom (1916), Hendrik Samuel van der Zeeuw (1888), Willem Schouten (1913), Johanna Pet (1914), Maria Petronella Schouten (1911), Cornelis Schouten (1897), Susanna Dubbelaar (1896), Pieter Schouten (1918), Arie Zandvliet (1902), Petrus Johannes Regeer (1861), Johannes van der Linden (1822), Hendrik Schouten (1824), Adrianus Schouten (1851), Willem Jansen (1876), Hendrik Schouten (1878), Cornelia Wilhelmina Zaal (1907), Petrus Schouten (1880), Hendrika Stoof (1893), Jacobus Izak Arbouw (1881), Jacobus Schouten (1888), Jacobus Scholting (1838), Hendrik Schouten (1857), Jan Dirk van Biezen (1876) en Carel Johannes Verbiest (1886).

periode 2019-04-09 tot 2019-04-27:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Abraham Schouten (1918) en Alida Catharina Eradus (1917).
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van: Jacoba van Wijk (1869).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Adrianus Schouten (1838), Elisabeth Catharina Loeber (1841), Jacobus Schouten (1811), Adrianus Schouten (1837), Jacobus Schouten (1870), Arie Schouten (1866), Christina Pet (1866), Adrianus Schouten (1887), Willem Albertus Frederik van der Post (1875), Nicolaas Hollebeek (1879), Willem Kukler (1884), Nicolaas Schouten (1886), Antonia Johanna Cossee (1918), Hendrik Johan Schüller (1833), Jacobus Schouten (1841), Jacobus Schouten (1879), Martinus Christiaan Schouten (1890), Pieter Schouten (1845), Hendrik Schouten (1848), Franciscus Hendrikus Johannes Ruessink (1905), Sara Maria Schouten (1880), Lambertus Schouten (1852), Anna Maria van der Heijden (1852), Jacobus Schouten (1883), Lambertus Schouten (1910), Abraham Schouten (1886), Lambertus Schouten (1889) en Christina Piket (1900).
Het overzicht verdwenen straatnamen is aangevukd.

periode 2019-02-27 tot 2019-04-09:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Anna Aarsen (1906) en Wilhelmina Aleida Esenbrink (1897).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Petrus Franciscus Schouten (1841).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Cornelis Arentsz Schouten (1538), Volckjen Jacobsdr (ca. 1605), Cornelis Schouten (1737), Paulus Koolen (1799), Franciscus Schouten (1804), Sara Catharina Schouten (1827), Cornelis Selier (1835), Johannes Stoute (1833), Franciscus Schouten, (1836), Frans van der Reijden (1865), Gustaaf Adolf Annokkee (1872), Antonie Schouten (1866), Adrianus Schouten (1808), Pieter Schouten (1849), Adrianus Schouten (1838), Adrianus Schouten (1867), Gerrit Schouten (1900), Gerrit Jan van der Leest (1890), Elisabeth Catharina Schouten (1888), Jacobus Schouten (1908), Cornelia Wouterina Klootwijk (1910), Adriana Wilhelmina van Gaalen (1895), Pieter Gerardus Schouten (1892), Maria Cornelia Stouthart (1901), Jacobus Schouten (1871), Jozeph Link (1869), Clement Andries Hendrik den Bezemer (1841) en Willem van den Burg (1846).
De bronnenlijst is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2018-09-18 tot 2019-02-27:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Arent (Schouten):
De oorsprong van de familie in Schiedam wordt steeds waarschijnlijker; de bewuste personen zijn weer opgenomen in de website en de naam van de genealogie wordt voortaan als bovenstaand aangegeven.
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Sara Maria Schouten (1922), Marcus van der Linden (1918), Jacob Schouten (1915) en Christina Schouten (1917).
Persoonskaarten toegevoegd van: Arie Schouten (1912) en Johanna Schouten (1913).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Hesther Schouten (1966) en Petrus Johannes Schouten (1917).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Franciscus Jacobus Johan Schouten (1917), Catharina Johanna Schouten (1917), Wilhelmus Jozef Schouten (1919), Bernardus Arnoldus Schouten (1922) en Theodorus Wilhelmus Schouten (1927).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Hendrik Schouten (1874), Franciscus Schouten (1908), Martinus Hendrikus Schouten (1917), Dirk Schouten (1917), Maria Boon (1919) en Willem Zirkzee (1917).

periode 2018-08-10 tot 2018-09-18:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezinskaart en documenten toegevoegd van: Hesther Harteveld (1925).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johanna Brokkaaar (1887), Arie Schouten (1897) en Nicolaas Hollebeek (1879).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaart en documenten toegevoegd van: Catharina van Baekel (1905).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Elisabeth Schouten (1870) en Tjitze Scheltinga (1904).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Elisabeth Schouten (1844) en Jan Joor Schouten (1848).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Georgius Stalhosen (1828), Laurens Schouten (1901), Hermina Dekker (1901), Casper Cornelis de Rooij (1907), Cornelia Susanna Schouten (1908), Albertus Martinus Nieuwenburg (1904) en Arend Selier (1797).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2018-03-25 tot 2018-08-10:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Opnieuw toegevoegd gezins-en persoonskaarten en documenten van: Arij Jacobsz Schouten (ca. 1632), Maartje Cornelis Boom (ca. 1635), NN Schouten (1658), Geertruijd Schouten (1661), Geertruit Schouten (1665), Jacobus Schouten (1667) en Jacobus Schouten (1669).
Persoonskaart en documenten toegevoegd van Cornelis Schouten (1660).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Nicolaas Schouten (1916), Clara van Amerongen (1916), Jacobus Christiaan Bosman (1874), Elisabeth Catharina Schouten (1888), Gerrit Jan van der Leest (1890), Cornelia Wouterina Klootwijk (1910), Maria Cornelia Stouthart (1901) en Wilhelmus Marinus van der Horst (1903).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Joris Antonius Schouten (1916) en Gijsbert Pieter Lambertus de Bock (1907).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Christiaan Schouten:
Gezinskaart en documenten toegevoegd van: Wildrik Hermannus Burema (1910).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Catharina Jacoba Schouten (1914).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2018-03-22 tot 2018-03-25:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Aanvullingen op de genealogie van Christiaan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Jacobus Cornelis Schouten (1901), Janke Ossevoort (1899), Johanna Susanna Schouten (1902), Johannes Jacobus Jozeph Boskamp (1896), Maria Johanna Schouten (1905), Cornelia Susanna Schouten (1908), Albertus Martinus Nieuwenburg (1904), Laurentia Maria Schouten (1910), Casper Cornelis de Rooij (1907, Emke Schouten (1912), Catharina Jacoba Schouten (1914), Elisabeth maria Schouten (1894), Wilhelmus Marie Metzer (1895), Johannes Jacobus Schouten (1895) Maria Reijnhout (1891), Cornelia Geertruida Helena Schouten 1896), Karel Schouten (1898), Jacobus Cornelis Schouten (1901), Hendrik Frederik Schouten (1903), Jacoba Henderika van Aller (1905), Cornelia Geertruida Helena Schouten(1904), NN Schouten (1937) en NN Schouten (1942).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2018-03-10 tot 2018-03-22:

Aanvullingen op de genealogie van Christiaan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Johanna Terdu (1799), Jacobus Schouten (1809), Sara Maria Mulder (1806), Willemina Schouten (1811), Louwrens van der Voet (1812) Jansje Schouten (1820), Cornelis van der Pluijm (1815), Maria Schouten (1825), Georgius Stalhosen (1829), Christiaan Schouten (1827), Johannes Schouten (1829), Izaac Schouten (1830), Jacobus Schouten (1835), Cornelia Susanna van den Dop (1834), Johanna Schouten (1837), Gerrit Schouten (1839), Willemina Maria Schouten (1832), Johannes Brakel (1822), Johannes Jacobus Schouten (1834), Maria van Zutphen (1831), Maria Sara Schouten (1837), Johannes Nicolaas van der Mark (1841), Jacobus Schouten (1841), Willemina Christina Schouten (1837), Johanna Shouten (1860), David Vijlbrief (1856), Maria Johanna Schouten (1862), Jan Thomasse (1864), Christiaan Schouten (1864), Catharina Susanna Maria Nieuwenburg (1866), Cornelia Susanna Schouten (1867), Dirk van Dissel (1864), Jacobus Schouten (1871), Eva Rosina van Geelen (1876), Jacobus Johannes Schouten (1871), Cornelia Geertruida Helena van Dam (1869), Maria Wilhelmina Schouten (1874), Martinus Cornelis Jacobus van der Tas (1874), Jacobus Johannes Schouten (1888), Catharina Kruit (1887), Maria Moor (1900), Gerrit Schouten (1890), Carolina Maria Wolters (1892), Cornelia Susanna Schouten (1891), Catharina Susanna Maria Schouten (1892), Johannes van Ulden (1891), Christiaan Schouten (1893), Christiaan Schouten (1894), Cornelia Susanna Schouten (1895), Christiaan Schouten (1896), Dina Philippa Wagenaar (1896), Laurens Schouten (1899), Laurens Schouten (1901), Hermina Dekker (1901), Cornelia Susanna Schouten (1903), Johannes Schouten (1904), Adriaan Pieter Marie Schouten (1907), Neeltje Verschoor (1907) en Johannes Jacobus Schouten (1910).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2018-02-06 tot 2018-03-10:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaart en documenten toegevoegd van: Willem Fredrik van der Post (1911).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Geertruida Blansjaar (1883), Gijsbertus Pieter Lambertus de Bock (1907), Jacobus Franciscus Schouten (1862), Clasina Antonia Johanna Josepha Wegman (1881), Johan Gerardus Christiaan Spee (1876), Antonia Cornelia Francisca Schouten (1889), Pieter Johannes Meijlink (1897), Theresia Catharina Schouten (1907), Franciscus Dominicus Theodorus Uphoff (1908), Joris Schouten (1885), Wilhelmina Catharina Schouten (1912) en Johannes Jacobus Ramak (1884).
Er is een begin gemaakt met de genealogie van Christiaan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Christiaan Schouten (1779), Marijtje Koopmans (1776), Willemijntje van den Bogert (1782), Gerrit Schouten (1802), Christiaen Schouten (1803), Maria Cornelia Schouten (1806) en Arend Selier (1797).

periode 2017-12-24 tot 2018-02-06:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: NN Schouten (1926), Jacobus Schouten (1916), Helena Wilhelmina Bronswijk (1920) en Johannes Wilhelmus Snijders (1907).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Cecilia Schouten (1732), Frans Adolf Schouten (1901), Pieternella van Zuijlen (1900), Tjerk Durks Harmt Antonie Schouten (1904), Jacobus Schouten (1908), Cornelia Wouterina Klootwijk (1910), Johannes Jacobus Zitman (1893), Elisabeth Catharina Loeber (1841), Clara van Amerongen (1916), Wilhelmina Clasina Johanna Ponsie (1891), Jacobus Schouten (1913), Lambertus Schouten (1910), Agatha Schouten (1917),Anna Maria Schouten (1916), Johannes Hendrik de Vink (1914), Willem Schouten (1913), Johanna Pet (1914), Hendrica Schouten (1917), Francina Schouten (1922), Willem Nieuwenburg (1917), Aalbert van der Kwaak (1897), Hendrik Samuel Schouten (1911), Wilhelmina Glasbergen (1919), Johanna Maria Kleijnhans (1851), Barbara Schouten (1877), Allegondis Schouten (1900), Amel Vermeulen (1899), Hendrik Schouten (1910), Johanna Maria Geertruida Barbara Schouten (1913), Johanna Maria Schouten (1890), Johanna Maria Schouten (1884), Suzanna Schouten (1895) en Adriana Maria Derogee (1901).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:

periode 2017-12-14 tot 2017-12-24:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Adrianus Schouten (1842), Maria Zaalberg (1879), Cornelia Johanna Koet (1916), Willem Schouten (1915), Susanna van Zijp (1916), Susanna Dubbelaar (1896), Jacobus Schouten (1916), Maria Hendrika Schouten (1902), Rachel Schouten (1905), Nicolaas Brand (1903), Anna Geertruida Bekooij (1914), Sara van der Blom (1916), Jannetje Cornelia Blangé (1905), Lena Schouten (1912), Frans Molenaar (1909), Geertruida Maria Schouten (1916) en Adrianus Schouten (1920).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Johannes Schouten (1785), Hendrik Schouten (1909), Wilhelmina Schouten (1895), Wilhelmina Catharina Schouten (1912), Helena Maria Schouten (1920), Cornelis van Vliet (1922), Johannes Hendricus Schouten (1928), NN Schouten (1932), NN Schouten (1936) en NN Schouten (1945).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van Rachel de Bruijn (1727).

periode 2017-09-11 tot 2017-12-14:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Franciscus Schouten (1876), Agneta Johanna Schouten (1901), Teunis Hendricus Ritman (1903), Elisabeth Catharina Schouten (1903), Wilhelmus Marinus van der Horst (1903), NN Schouten (1879), NN Schouten (1885), NN Schouten (1876), Adrianus Schouten (1884), Johannes Hendrik Vink (1914), Anna Maria Schouten (1916), Martinus Cornelis Adriaan de Vries (1912) en Nicolaas Weijers (1913).
Gezins- en persoonskaarten toegevoegd: van Barendina Hendrika Schouten (1913), Elisabeth Pieternella Schouten (1927), Hendrik Laman (1929) en Anna Maria Schouten (1916).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Johanna Schouten (1858), Jacobus Schouten, (1914), Cornelia Johanna Koet (1916), Catharina Martin (1704), Sophia van Assel (1700), Jan van Dissel (1737), Joseph Schouten (1907), Jacobus Cornelis Uljee (1901), Suzanna Schouten (1891), Christina Schouten (1894), Marinus Gaasbeek (1892), Maria Schouten (1875), Nicolaas Schouten (1916), Jacobus Schouten (1902), Geertruida Schouten (1907), Martinus Christiaan Schouten (1890), Lambertus Schouten (1910), Francisca Berits (1916), Françoise Anna Heloise Leer (1881) en Clasina Johanna Wilhelmina Schouten (1913).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Nieuw PDF-document toegevoegd: de genealogie van Gerrit Schouten.

periode 2017-06-24 tot 2017-09-11:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezins- en persoonskaart en documenten toegevoegd van: NN Schouten (1960), Paulina Maria Kruyer (1910.
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Geertruida Schouten (1907), Hendrika Geertruida de Haan (1878), Pieter van Egmond (1895), Cornelis Schouten (1920), Geertruida Hendrika van der Heiden (1921), Johanna Maria Schouten (1914), Herman Hendrik Mugge (1911), Wijnand Schouten (1914), Geertruida van der Vos (1919), Christaan Schouten (1912), Sara van der Blom (1916), Jacobus Schouten (1902), Dirk Schouten (1914), Antonia Johanna Cossee (1918), Pieter Schouten (1918), Catharina Antonette Schouten (1914), Wouter Schouten (1914), Petrus Johannes Schouten (1914), Willem Schouten (1913), Hendrik Samuel Schouten (1911), Jacobus Schouten (1870), Jacoba van Wijk (1869).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Persoonskaart en documenten toegevoegd van: NN Schouten (1947).
Bestaande PDF-documenten geactualisserd en nieuw toegevoegd de geneologie van Dominicus Schouten.

periode 2017-05-27 tot 2017-06-24:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Pieter Gerardus Schouten (1923) en Johanna Geertruida Vogt (1927)
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Geertruijt van der Kroon (1714)
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Petrus Johannes Schouten (1912), Sara Nieuwenburg (1914), Johannes Schouten (1780), Naatje Schouten (1781), Hendrik Kanbier (1784), Martinus Schouten (1785), Johanna Catharina Spek (1786), Pieter Schouten (1811), Sara Schouten (1813), Samuel Fuchs (1812) en Cathrijna Schouten (1748)
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Magdalena Maria Schouten (1884).
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2017-05-04 tot 2017-05-27:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Nicolaas Schouten (1930), Hendrika Thoma (1939), Francisca Wijnanda Margot Schouten (1914), Cornelia Hermina Sophia Schouten (1915), Wilhelmus Frederik (1893), Petronella Schouten (1901), Tjitze Scheltinga (1904), Saakje Schouten (1905), Arie de Bruijn (1905), Petrus Johannes Schouten (1907), Antonia Wouterina Kolb (1909), Adrianus Hendrikus Schouten (1917) en Lizetta Christina Alers (1918).
Gezinskaarten toegevoegd van: Johanna Jacoba Schouten (1909) en Maarten Jan Solleveld (1911).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Maria Christina de Groot (1878), Leonardus Schouten (1904), Jacobus Schouten (1914), Antonia Buitendijk (1918), Johannes Schouten (1878), Geertruida Schouten (1914), Johannes Ouwerkerk (1910), Albertus Theodorus Hendrik van Steede (1829), Jannetje Wilhelmina Christina Buis (1860), Maria Alida Schouten (1884), Hendrik Schouten (1864), Elisabeth Johanna Schouten (1913), Antoon Jozef van Duin (1906) en Johanna Schouten (1842).

periode 2017-02-18 tot 2017-05-04:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Jan Frederik Willems (1901), Joris Cornelis Schouten (1909), Joseph Schouten (1910), Sophia Cornelia Johanna Maria Schouten (1912), Pieter Johannes Schouten (1914), Maria Apolonia Schouten (1914), Johannes Karel (1906), Hendrika Smit (1859) en Johannes Anthonij van de Werken (1858).
Gezinskaart toegevoegd van: Martina Wilhelmina Maria van Maren (1946), Jacoba Antonia Elizabeth Vinkestein (1913) en Johannes Petrus Cornelis Schouten (1921).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Helena Margaretha Schouten (1915), Johannes Martinus Maria Preenen (1915), Joris Schouten (1855), Petrus Cornelis Schouten (1909), Cornelia Hendrika Roeleveld (1917), Berdina Elisabeth Tiele (1890), Hendrik Wilhelmus Schouten (1912), Jacoba Schouten (1894), Johannes Petrus Schouten (1895), Johanna Susanna Schouten (1857), Wilhelmus Schouten (1861), Maria Schouten (1803), Francisus van Houtum (1803), Catharina Delfos (1828), Jannetje Azier (1834), Wilhelmus Schouten (1861) en Elisabeth Schouten (1870).
Het bronnenovezicht is aangevuld.

periode 2017-01-20 tot 2017-02-18:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Maria Sophia Schouten (1897), Johanna Geertruida Schouten (1898), Cornelis Gerrit Marinus van Duijvenbode (1898), Jacoba Theodora Schouten (1901), Petrus Demetrius Raijmans (1901), Geertruida Hendrika Apolonia Schouten (1902), Henri Marinus Ratté (1898), Francisca Sophia Maria Schouten (1904), Margaretha Elisabeth Schouten (1906), Johannes Adrianus van Kruining (1900), Johannes Jacobus Theodorus Schouten (1909), Cornelia Jozina Maria Halve (1910), NN Schouten (1939), Elisabeth Maria Schouten(1911), Franciscus van Uden (1910), Sophia Maria Schouten (1913), Laurens Nicolaas Jongeleen (1913), Wilhelmina Henderica Schouten (1914), Leonardus Hendrikus Brouwer (1910), Willem Flips (1911), Wilhelmus Bernardus Petrus Schouten (1918), Theresia Helena Schouten (1929), Abram Paulus Houps (1925), Johanna Maria Schouten (1911), Johannes van der Kamp (1913), Gerardus Martinus Hartsink (1909), Maria Helena Schouten (1913) en Hendrik Johannes Devilee (1915).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Jacobus Franciscus Schouten (1839), Elisabeth Maria Schouten (1864), Jacobus Franciscus Schouten (1867), Jacobus Franciscus Schouten (1868), Jacobus Franciscus Schouten (1870), Pieter Schouten (1843), Joris Schouten (1855), Maria Susanna van den Berg (1854) en Willebrordus Hendrikus Schouten (1905).

periode 2016-09-02 tot 2017-01-20:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Cornelis Schouten (1941), Allegondis Adriana Schouten (1926), Abraham Siera (1914).<
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Clement Andries Hendrik den Bezemer (1889), Susanna Catharina Schouten (1844), Hendrik Schouten (1848), Aaltje Zwolsman (1848), Berber Hogendorf (1876), Tjerkje Aaltje Schouten (1903) en Aaltje Schouten (1882).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Hermina Christina Schouten (1926) en Jan Bosman (1925).
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van: Hermina Christina van Wijk (1859).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Martinus de Bolster (1879) en Pieter Johannes Meijlink (1897).
De genealogie van Hendrik Schouten (pdf) is vernieuwd.

periode 2016-07-21 tot 2016-09-02:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezinskaarten toegevoegd van: Hendrik Schouten (1910) en Johanna Maria Geertruida Barbara Schouten (1913).
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Johanna van Egmond (1913), Catharina Wouterlood (1916), Clasina Johanna Wilhelmina Schouten (1913), Johanna Maria Schouten (1914), Herman Hendrik Mugge (1911), Geertruida Maria Schouten (1916), Adrianus Schouten (1920), NN Schouten (1860), Sara Maria Schouten (1914), Johannes Ernst Mulder (1904) en Adrianus Oosterveer (1889).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van Hendrik Schouten (1848) en Aaltje Zwolsman (1848), Barend Hendrik Schouten (1878) en Berber Hogendorf (1876).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Catharina Jannetje Enters (1904), Lambertus Schouten (1852), Lambertus Schouten (1910), Francisca Berits (1916), Lambertus Schouten (1911), Petrus Johannes Schouten (1914), Jobje de Vroede (1914), Agatha Schouten (1917), Cornelis Gijsbertus van den Berg (1911), Pieternella Schouten (1918), Pieter van der Velden (1917), Sara Maria Schouten (1858), Maria Schouten (1859), Maria Schouten (1914), David Nieuwenburg (1914), Lambertus Schouten (1896), Johannes van der Linden (1822), Hendrika Stoof (1893), Jacobus Schouten (1914), Willem Schouten (1915), Susanna van Zijp (1916), Maria Petronella Schouten (1911), Jan van Alphen (1900), Lena Schouten (1912), Adrianus Schouten (1885), Jacobus Schouten (1888), Johanna Catharina Schouten (1893), Johanna Schouten (1852), Sara Maria Schouten (1886), Dirk de Wey (1877), Hendrik Schouten (1893), Wilhelmina Schouten (1897), Sara Schouten (1864), Andries Schouten (1869), Andries Schouten (1871) en Jacoba Schouten (1897).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2015-11-16 tot 2016-07-21:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: NN Schouten (1874), Jacobus Christiaan Bosman (1874), Petrus Franciscus Schouten (1891), Johanna Maria Bosland (1901), Cornelia Johanna Arendse (1868) en Christina Jacoba de Cock (1925).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Cornelis Schouten (1912), Johannes Schouten (1877), Hendrina Blansjaar (1816), Adrianus Schouten (1778), Maria Schuurman (1785), Josina Schouten (1802), Paulus Koolen (1799), Franciscus Schouten (1804), Jannetje van der Blom (1800), Petrus Schouten (1853), Maria Schouten (1830), Sara Cornelia Schouten (1857), Franciscus Schouten (1869), Sara Catharina Schouten (1870), Gustaaf Adolf Annokkee (1872), Johanna Schouten (1877), Geertrui Jacoba Schouten (1844), Adrianus Schouten (1808), Susanna Catharina Hennik (1817), Adrianus Schouten (1838), Elisabeth Catharina Loeber (1841), Elisabeth Catharina Schouten (1888), Cornelia Wouterina Klootwijk (1910), Neeltje Jacoba Schouten (1896), Jacobus Schouten (1871), Johanna Pieternella Schouten (1846), Susanna Catharina Schouten (1872), Pieter Schouten (1849), Jacobus Schouten (1865), Arie Schouten (1866), Christina Pet (1866), Catharina Schouten (1890), Primus Florentius Kremer (1894), Marinus Gaasbeek (1892), Gerard Diepeveen (1901), Adrianus Schouten (1867), Adrianus Schouten (1868), Adrianus Schouten (1912), Hendrik Johan Schüller (1833), Willem Schouten (1881), Martinus Christiaan Schouten (1929), Hendrikje Maria van der Kwaak (1932), Hendrikje van Viegen (1843), Hendrik Schouten (1898), Maria Lodewina Beekma (1900), Hendrik Schouten (1872), Johanna Berendina Schouten (1874), Pieter Schouten (1894), Wilhelmina Clasina Johanna Ponsie (1891), Barend Hendrik Schouten (1878) en Berber Hogendorf (1876).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezinskaart toegevoegd van: Maria Boon (1919).

periode 2015-08-18 tot 2015-11-16:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezins- persoonskaarten en documenten toegevoegd van: NN Schouten (1915), Johanna Pet (1914), Pieter Wilhelmus Schouten (1919), Geertruida Hansen (1922), NN Schouten (1955), Henderika Kanbier (1927), Petrus Meijers (1898) en Petronella Schouten (1948).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Wouter Schouten (1924), Jacobus Johannes Schouten (1907, Jannetje Schouten (1812), Abram Barent Hofkiens (1799), Carel Wilhelmus Rethans (1873), Maria Petronella Schouten (1911), Willem Schouten (1911), Hendrica Schouten (1917), Wilhelmus Schouten (1904), Wilhelmus Schouten (1909), Anna Geertruida Bekooij (1914), Jacobus Wilhelmus Schouten (1944), Jacobus Schouten (1842), Maria Schouten (1871), Cornelis Schouten (1872), Izak le Fêbre (1903), Maria Hendrika Schouten (1902), Petronella Kluivers (1912), Jacobus Schouten (1886), Jacoba Bon (1881), Elisabeth Schouten (1909), Willem Schouten (1913) en Jantina Pol (1921).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Petrus Johannes Schouten (1886).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johanna Schouten (1863) en Franciscus Johannes Hakkaart (1866).
Een nieuw Pdf-document is toegevoegd: de genealogie van Dirk Schouten.
De volgende Pdf-documenten zijn aangevuld: de genealogie van Arent Schouten, van Adrianus Schouten, van Christiaan Schouten en van Hendrik Schouten.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2015-07-23 tot 2015-08-18:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Anna Pechtold (1853), Aarnout Kracht (1820) en Catharina Martijn ( ? ).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Petrus Franciscus Schouten (1841) en Sara Catharina Schouten (1827).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Jan Buijtendijk (1722), Jannetje de Klerk (1725), Maria Schouten (1746), Claas Frankhuijzen (1746), Bart Schouten (1749), Jannetje Schouten (1750), Abraham van der Mark (1752), Kaatje Schouten (1753), Caatje Schouten (1755), Aagje Schouten (1755), Isaac de l' Ecluse (1755), Bartholomeus Schouten (1759), Jacoba Planje (1751), Aalbert Schouten (1761), Katrijna Schouten (1764), Bartholomeus Schouten (1784), Pietertje Osnabrug (1786), Willem Schouten (1787), Jannetje Schouten (1790), Johannes Schouten (1793), Maria Leenders (1798) en Jacoba Schouten (1807).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Maria van Es (1752}, Yda Leupen (1761), Lena Leupen (1766), Isaac Schouten (1800), Catharina Schouten (1718), Marcel Schouten (1723) en Pieter Schouten (1843).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het straatnamenoverzicht is aangevuld.

periode 2015-06-19 tot 2015-07-23:

Aanpassing van de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Vanwege de blijvende (en toenemende) onzekerheid voorlopig gewijzigd in: genealogie Cornelis Schouten.
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en Persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Hendrik Schouten (1864), Wilhelmus Schouten (1866), Clasina Antonia Johanna Josepha Wegman (1881), Wilhelmina Clasina Johanna Schouten (1900), Gerrit van Berkel (1896), Clasina Antonia Johanna Josepha Jacoba Schouten (1902), Pieter Johannes Polderman (1899), Willy Maria Wilhelmina Schouten (1904), Egbertus Charles Aloysius Peeters (1901), Wilhelmus Schouten (1910), Wilhelmina Jacoba de Rooij (1909), Antonius Joannes Schouten (1912), Alida Afina Anneeze (1912), Elisabeth Johanna Schouten (1913), Antoon Jozef van Duin (1906), Albertus Theodorus Hendrikus Schouten (1868), Wilhelmina Catharina Schouten (1871), Johan Daniël Verschraagen (1868), Elisabeth Schouten (2873), Lambertus Johannes Sloots (1857), Maria Catharina Schouten (1876), Johanna Schouten (1878), Johan Christiaan Spee (1876), Jansje Schouten (1881), Maria Magdalena Johanna Schouten (1875), Adrianus Christinus Planken (1873), Jacobus Johannes Schouten (1877), Anna Maria Schouten (1880), Johannes Nicolaas Braggaar (1880), Magdalena Maria Schouten (1884), Johannes Schouten (1883), Saakje Gaastra (1880), Petrus Johannes Schouten (1886), Anna van der Heemst (1889), Bernardus Dominicus Schouten (1887), Abraham Kloet (1815), Adriaan Schouten (1889) en Anna Maria van der Drift (1896).
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaarten van: Abraham Schouten (1877) en Theresia Helena Maas (1878).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Petrus Schouten (1839), Johanna Schouten (1842), Pieter Schouten (1844), Jansje Schouten (1846), Jacobus Hudepool (1839), Abraham van Toorn (1847), Pieter Schouten (1850), Jacobus Schouten (1811), Anna de Groot (1809), Petrus Johannes Schouten (1851), Anthonia Petronella Blom (1846), Jan Schouten (1814), Paulus Schouten (1815), Paulus Schouten (1816), Anna Schouten (1820), Johanna Schouten (1822), Petrus Schouten (1842), Jan Paulus Schouten (1824) en Jan Paulus Schouten (1830).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het straatnamenoverzicht is aangevuld.

periode 2015-03-19 tot 2015-06-19:

Aanpassing de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en Persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Wilhelmus Schouten (1856), Willem Schouten (1858), Wilhelmus Schouten (1859), Jacobus Schouten (1868), Elisabeth Schouten (1870), Herm Jacobus van Zuthem (1868), Hendrik Schouten (1874), Maria Christina de Groot (1878), Maria Schouten (1903), Leonardus Schouten (1904), Wilhelmus Schouten (1906), Rachel Libochant (1907), Franciscus Schouten (1908), Gerritje Erades (1908), Maria Christina Schouten (1911), Jacobus Schouten (1911), Jacobus Schouten (1914), Antonia Buitendijk (1918), Johannes Schouten (1876), Johannes Schouten (1878), Jacobus Schouten (1881), Geertruida Blansjaar (1883), Wilhelmus Schouten (1906), Cornelia van Leeuwen (1907), Hendrica Schouten (1908), Willem Jacobus van Velzen (1906), Maria Schouten (1909), Gijsbert Pieter Lambertus de Bock (1907), Geertruida Schouten (1914), Johannes Ouwerkerk (1910), Johanna Schouten (1923), Willem Zirkzee (1917), Wilhelmus Schouten (1860), Jacobus Schouten (1862), Jannetje Wilhelmina Christina Buis (1860), Maria Alida Schouten (1884), Johannes Antonius Wijtenburg (1880), Jacobus Franciscus Schouten (1890), Sophia Johanna Josephina Kühne (1883), Christina Wilhelmina Schouten (1894), Martinus Ramp (1894), Andries Schouten (1896), Maria Catharina Nijnens (1899), Wilhelmina Frederica Schouten (1897), Petrus Jozeph Hermanus Roumen (1896), Elisabeth Schouten (1899). Jannetje Wilhelmina Christina Schouten (1901) en Wilhelmus Jacobus Buring (1900).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Johanna van Bruggen (1806), Catharina Delfos (1828), Maria Azier (1838), Johanna Schouten (1865), Anthony Barendse (1859), Pieter Schouten (1833), Elisabeth Schouten (1834), Albertus Theodorus Hendrik van Steede (1829), Franciscus Hendricus Aniba (1829), Jacobus Schouten (1837), Wilhelmina Gadilla (1838), Adriana Hendrina Godschalk (1837) en Johanna de Groot (1849).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2015-02-16 tot 2015-03-19:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Dorus Schouten (1899), Catharina Louisa Blom (1904), Abraham Schouten (1927), NN Schouten (1935), Hermanus Adrianus Schouten (1900), Clara Everdina Stokkermans (1905), Helena Theresia Schouten (1901), Petrus Maria Schouten (1903), Abraham Schouten (1904), Willebrordus Hendrikus Schouten (1905), Maria Antonia de Brabander (1904), Abraham Schouten (1906), Johanna Maria Cornelia Brakel (1909), Theresia Catharina Schouten (1907), Franciscus Doninicus Theodorus Uphff (1908), Catharina Schouten (1908), Cornelis Johannes Stokkermans (1906), Helena Margaretha Schouten (1915), Johannes Martinus Maria Preenen (1915), Martinus Hendrikus schouten (1917), Catharina Schouten (1879), Arnoldus de Haas (1880), Pieter Schouten (1882), Margrieta Boting (1878), Johannes Antonius Schouten (1905), Catharina Maria Antonia Schouten (1907), Joris Schouten (1885), Wilhelmina Johanna Kettenis (1885), Catharina Johanna Schouten (1908), Theodorus Uiterdijk (1905), Petrus Cornelis Schouten (1909), Cornelia Hendrika Roeleveld (1917), Cornlis Petrus Maria Schouten (1943), NN Schouten (1953), Joris Antonius Schouten (1916), Apolonia Geertruida Schouten (1918), Johanna Schouten (1888), Johannes Jacobus Ramak (1884), Wilhelmus Schouten (1890), Berdina Elisabeth Tiele (1890), Hendrik Wilhelmus Schouten (1912), NN Schouten (1915), Jacoba Schouten (1894) en Johannes Petrus Schouten (1895).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Johanna Susanna Schouten (1857), Susanna Maria Schouten (1859), Johanna Schouten (1863) en Franciscus Johannes Hakkaart (1866).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2015-01-31 tot 2015-02-16:

Verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Machtelt Jansdr Magdelijn (1672), Geertruijt van der Kroon (1714), Marijtje Schouten (1743), Abraham Schouten (1744), Celia Schouten (1748), Jannetje Schouten (1871), Maria Catharina Schouten (1873), Adrianus Schouten (1874), Elisabeth Johanna Brugman (1884), Dirk Schouten (1876), Maria Zaalberg (1879), Johannes Schouten (1879), Maria Catharina Schouten (1882), Pieter Schouten (1883), Antonie Schouten (1866), Tjerkje van der Woude (1870), Antonie Franciscus Schouten (1895), Jannetje Elisabeth Schouten (1896), Antonie Franciscus Schouten (1897), Jannetje Elisabeth Schouten (1899), Izaak Delmeer (1897), Frans Adolf Schouten (1901), Pieternella van Zuijlen (1900), Elisabeth Maria Schouten (1902), Tjerk Durks Harmt Antonie Schouten (1904), Garmt Antonie Schouten (1906), Tiemen Antonie Schouten (1907), Garmt Antonie Schouten (1911), Catharina Antonette Schouten (1914), Adrianus Schouten (1905), Jannetje Libochant (1909) Elisabeth Johanna Schouten (1909), Jacobus Johannes Regeer (1910), Maria Schouten (1914), David Nieuwenburg (1914), Adrianus Schouten (1902), Johanna Maria Schouten (1904), Pieter Braggaar (1900), Maria Catharina Schouten (1907), Jannetje Schouten (1910), Suzanna Johanna Schouten (1918) en Cornelis Jacobus Muijzert (1918).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Josina van Adelaar (1735), Arij Schouten (1697), Sophia van Assel (1700), Cecilia Schouten (1732), Jan van Dissel (1737), Trijntje Schouten (1734), Isaäc van Kleef (1774), Jacob Schouten (1695) en Jannetje Schouten (1838).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2014-12-27 tot 2015-01-31:

Verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Gezinskaarten toegevoegd van: Huig Schouten (1926), Maarten Schouten (1927), Gijsje van der Plas (1929) en Petronella Schouten (1931).
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Cornelis Adrianus Schouten (1922), Willemina van den Bel (1925), Cadulina Wilhelmina Schouten (1924), Johannes Casper Zuijderduijn (1921), Gerard Hendrik Schouten (1933), Adrianus Schouten (1923), Dirkje Hoek (1926), Johanna Bink (1930) en Johannes Bernardus Pureveen (1933).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: NN Schouten (1850), Elisabeth Schouten (1856), Elisabeth Maria Schouten (1864), Petrus Jacobus Schouten (1866), Jacobus Franciscus Schouten (1867), Jacobus Franciscus Schouten (1868), Jacobus Franciscus Schouten (1870), Johannes Bernardus Petrus Schouten (1872), Maria Apolonia van der Blij (1873), Abraham Schouten (1877) en Theresia Helena Maas (1878).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Maria Schouten (1826), Wilhelmus Bezie (1827), Petrus Schouten (1808), Maria Elisabeth Roelandse (1808), Maria Susanna van den Berg (1834), Cornelia Schouten (1828), Petrus Schouten (1829), Johannes Franciscus Schouten (1833), Pieter Schouten (1835), Elisabeth Schouten (1841), Joris Schouten (1855) en Catharina Martijn (1854).
Er zijn Pdf-documenten toegevoegd van de genealogie van Christiaan Schouten en van Hendrik Schouten.

periode 2014-10-27 tot 2014-12-27:

Aanvullingen, wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Adrianus Schouten (1842), Maria Catharina Braggaar (1841), Jannetje Cornelia Blangé (1905), Lena Schouten (1912), Frans Molenaar (1909), Hendrik Schouten (1919), Hesther Schouten (1966), NN Schouten (1930), Andries Schouten (1871) en Johanna Maria Schouten (1921).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van Willem Jansen (1876), Barbara Schouten (1877), Allegondis Schouten (1899), Herman Laman (1900), Petrus Schouten (1880), Lena van den Berg (1880), Adrianus Schouten (1903), Johanna Schouten (1852), Maria Schouten (1854), Hendrik Schouten (1857), Johanna Maria Neuteboom (1860), Jan Dirk van Biezen (1876), Sara Maria Schouten (1886), Dirk de Weij (1877), Cadelina Wilhelmina de Groot (1898), Jacobus Schouten (1900), Adriana Maria Derogee (1901), Johanna Schouten (1858), Sara Maria Schouten (1890), Jacoba Schouten (1828), Abraham Turenhout (1833), Adrianus Schouten (1894), Gerard Hendrik Schouten (1927) en Maria Johanna Schouten (1937).
Er zijn pdf-documenten opgenomen over de genealogie van: Adrianus Schouten, Arent Schouten, Hendrick Schouten en Pieter Jansz Schouten.

periode 2014-10-04 tot 2014-10-27:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Gezinskaart toegevoegd van: Geertruida Hendrika van der Heiden (1921).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Cornelis Gijsbertus van den Berg (1911), Wilhelmina Christina Schouten (1892), Abraham de Vos (1892), Sara Maria Schouten (1856), Maria Schouten (1859), Pietertje Rinnaar (1814), Maria Reinhart (1828) en Adrianus Schouten (1851).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Jan Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Jan Schouten (1651), Grietje Smits (1656), Johannes Schouten (1683), Agatha Ros (1679), Pieter Schouten (1706), Catharina Schouten (1707), Johannes Schouten (1709), Martinus Schouten (1710), Gerardus Schouten (1711), Helena Schouten (1713), Catharina Schouten (1714), Maria Schouten (1715), Catharina Schouten (1717), Catharina Schouten (1718), Marcel Schouten (1723), Gerardus Schouten (1732), Agnes Schouten (1736), Aagje Schouten (1741), Pietertje Schouten (1744), Pieter Schouten (1843) en Wilhelmus Schouten (1861).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Johannes Schouten (1728).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2014-08-20 tot 2014-10-04:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Nicolaas Cornelis Schouten (1940), Jacobus Schouten (1902), Maria van der Nat (1909), NN Schouten (1937), Willemina Schouten (1922), Jacobus Schouten (1922), Hendrik Schouten (1872), Alida Bertha Schouten (1906), Franciscus Hendrikus Johannes Ruessink (1905), Heloise Zedonie Maria Schouten (1911).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Catharina Dreef (1841), Arie Schouten (1866), Christina Pet (1866), Catharina Schouten (1890), Primus Florentius Kremer (1894), Suzanna Schouten (1891), Theodora Wilhelmina Schouten (1906), Adrianus Schouten (1867), Adrianus Schouten (1868), Jacobus Schouten (1870), Adrianus Schouten (1873), Sara Maria Schouten (1877), Willem Kukler (1884), Adrianus Schouten (1883), Dirk Schouten (1914), Antonia Johanna Cossee (1918), Nicolaas Schouten (1916), Clara van Amerongen (1916), Hendrik Johan Schüller (1833), Pieter Kraan (1903), Sara Maria Schouten (1882), Lambertus Schouten (1843), Pieter Schouten (1845), Jacobus Schouten (1870), Jacoba van Wijk (1869), Wilhelmina Clasina Johanna Ponsie (1891), Jacobus Schouten (1902), Petronella Schouten (1876), Hendrik Schouten (1878), Hendrik Schouten (1848), Marinus Hendricus Hoogenstraaten (1880), Lambertus Schouten (1852), Anna Maria van der Heijden (1852).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Pieter Schouten:
De genealogie is op basis van nieuwe informatie hernoemd: voortaan zal de naam genealogie Jan Schouten worden gebruikt.
Een aantal gegevens is opgenomen in de genealogie, de komende periode zullen ook de gezinskaarten worden toegevoegd.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2014-06-02 tot 2014-08-20:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Sara Catharina Schouten (1870), Maria Catharina Schouten (1872), Johanna Schouten (1877), Pietje Schouten (1921), Adriana Maria Schouten (1932), Jacobus Schouten (1871) en Leendert Schouten (1874).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Adrianus Schouten (1824), Cato Schouten (1874), Gustaaf Adolf Annokkee (1872), Elisabeth Schouten (1874), Adrianus Schouten (1867), Pietje Riethoven (1867), Pieter Gerardus Schouten (1892), Maria Cornelia Stouthart (1901), Adrianus Schouten (1898), Pietje Schaap (1902), Jacobus Cornelis Uljee (1901), Joseph Schouten (1905), Susanna Catharina Schouten (1872), Petrus Antonius Niesten (1871), Susanna Petronella Schouten (1892), Johanna Maria Schouten (1876), Jozeph Link (1869), Jan Pieter Schouten (1839), Johanna Maria Schouten (1842), Willem van den Burg (1846) en Pieter Schouten (1849).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Pieter Schouten:
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Jacobus Franciscus Schouten (1839) en Maria Sophia Moote (1837).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het straatnamenregister is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2014-04-13 tot 2014-06-02:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout:
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaart van Adrianus Schouten (1851).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaart van Susanna Schouten (1927).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Pieter Schouten:
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Maria Cornelia Schouten (1880), Martinus de Bolster (1879), Petrus Jacobus Schouten (1882), Jacoba Kramp (1881), Hermina Christina Schouten (1904), Jacobus Johannes Philippus Singerling (1898), Francisca Catharina Schouten (1906), Johanna Petronella Schouten (1885), Johannes de Wolf (1884), Antonia Cornelia Francisca Schouten (1889), Andries van Dam (1887), Petrus Johannes Schouten (1891), Susanna Betgen (1893), Cornelis Franciscus Schouten (1894), Jacoba Maria Schouten (1896) en Pieter Johannes Meijlink (1897).
Gezinskaart toegevoegd van Dirk Schouten (1917).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Pieter Schouten (1852) en Hermina Christina van Wijk (1859).
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2013-09-03 tot 2014-04-13:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout.
Beschrijvingen en documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Maria Pieternella Filemon (1890, vernieuwd), Jacobus Schouten (1888), Susanna Schouten en Chiao Cher Fu.
Gezinskaart toegevoegd van: Abraham Schouten (1944).
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Pieter Schouten.
Beschrijvingen en documenten toegevoegd aan de gezinskaart van: Pieter Schouten (1852).
Het straatnamenregister is aangevuld.

periode 2013-06-06 tot 2013-09-03:

Wijzigingen en verbeteringen (vooral schrijffouten) in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout.
Gezins- en persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Jacobus Schouten, Cornelia Wouterina Klootwijk en Adriana Wilhelmina van Gaalen, Huig Schouten (1924), Peter Johan Schouten (1946), Jacobus Wilhelmus Schouten (1944), Jacoba Schouten (1896), Arie Zandvliet (1902).
Beschrijvingen en documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Wouter Schouten (1893, vernieuwd).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Susanna van Zijp, Hendrika Francina van Rijk, Susanna Dubbelaar, Johanna Wolthuis, Wilhelmina Schouten en Johannes Bavelaar, Adrianus Schouten en Cadelina Wilhelmina de Groot, Maria Voorzaat (1871), Johanna Schouten en Johannes Flippo, Maria Hendrika Schouten (1902).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.
Het straatnamenregister is aangevuld.

periode 2013-05-21 tot 2013-06-06:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz. Schout.
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Barend Hendrik Schouten en Berber Hogendorf, Sara Maria Schouten en Marinus Hendricus Hoogenstraaten, Tjerkje Aaltje Schouten en Jan Schelte Wolf, Hendrik Albert Schouten en Catharina Jannetje Enters.
Persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Gerard Hendrik Schouten (1927), Aaltje Schouten (1882), Aaltje Schouten (1884), Susanna Petronella Schouten (1892), Johanna Maria Schouten (1889), Theodora Wilhelmina Schouten (1910), Adrianus Schouten (1903) en Jacobus Johannes Schouten (1907).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Jacobus Schouten en Jacoba van Wijk, Françoise Anna Heloise Leer (1881), Jacobus Schouten (1913), Johannes Cornelis de Goederen (1892), Dirk de Weij (1877), Sara Maria Schouten en Marcelus Johannes Siesterman van Ooije, Maria Schouten (1891) en Sara Maria Schouten (1890).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.

periode 2013-05-01 tot 2013-05-21:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Persoonskaarten toegevoegd van: Petrus Schouten (1853), NN Schouten (1823), Jannetje Schouten (1838), Andries Schouten (1869) en Johanna Berendina Schouten (1874).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Arij Jacobsz Schouten en Maartje Cornelisdr Boom.
Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Pieter Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Rachel de Bruijn (1727), Johanna Schouten en Anthony Barendse.
Persoonskaarten toegevoegd van: Marijtje Schouten (1754), Grietje Schouten (1758), Johannes Schouten (1760), Anna Schouten (1762), Magdalena Schouten (1763), Karel Schouten (1765), Hendrik Schouten (1768) en Wilhelmus Schouten (1861).
Documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Jan Schouten en Anna Sierat, Pieter Schouten, Anna Sierat en Yda Leupen, Willem Schouten en Lena Leupen, Pieter Schouten en Maria van der Stok, Maria Schouten en Franciscus van Houtum, Wilhelmus Schouten en Johanna van Bruggen, Maria Schouten en Hendrik Marks, Wilhelmus Schouten; Catharina Delfos, Jannetje Azier en Maria Azier.
Het straatnamenregister is aangevuld.
Het overzicht met andere website's is aangevuld.

periode 2013-04-19 tot 2013-05-01:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Adrianus Schouten (1885), Jacobus Schouten en Geertruida Maria Bonnet, Johanna Maria Schouten en Johannes Cornelis de Goederen, Johanna Catharina Schouten (1893), Maria Reinhart, Maria Schouten en Jacobus Scholting, Hendrik Schouten en Johanna Maria Neuteboom, Johanna Maria Schouten (1881), Maria Schouten en Jan Dirk van Biezen, Johanna Maria Schouten en Carel Johannes Verbiest, Johanna Catharina Schouten en Willem Keereweer, Hendrika Schouten en Johannes Hollebeek, Hendrik Schouten en Wilhelmina Sophia Frederika van Weeren, Hendrik Schouten (1922), Adrianus Schouten en Cadelina Wilhelmina de Groot, Maria Johanna Schouten (1937), Suzanna Schouten en Johannes Arbouw, Wilhelmina Schouten (1897), Wilhelmina Schouten (1898), Jacobus Schouten en Adriana Maria Derogee, Johanna Catharina Schouten (1861), Sara Schouten (1864), Lambertus Schouten (1865), Sara Maria Schouten (1867), Jacobus Schouten en Hendrikje Wijga, Sara Maria Schouten (1890), Jacoba Schouten en Abraham Turenhout.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2013-03-26 tot 2013-04-19:

Wijzigingen en verbeteringen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Maria Schouten (1870) en Johannes Schouten (1877).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Maria Hendrika Schouten en Aalbert van der Kwaak, Wilhelmus Schouten (1904), Rachel Schouten en Nicolaas Brand, Hermanus Schouten (1907), Wilhelmus Schouten en Anna Geertruida Bekooij, Hendrik Samuel Schouten en Wilhelmina Glasbergen, Petrus Johannes Schouten (1914), Cornelis Schouten en Maria Voorzaat, Neeltje Schouten en Pieter van Egmond, Hendrik Schouten en Maria Florentia van der Steen, Cornelis Schouten (1924), Hendrik Schouten en Petronella Lepelaar, Johanna Schouten en Johannes Flippo, Maria Hendrika Schouten en Izak le Fêbre, Maria Schouten en Hubertus Kesseboom, Wilhelmina Schouten en Isaäc van Tongeren, Jacobus Schouten en Petronella Kluivers, Cornelis Schouten (1931), Johannes Schouten (1934), Cornelis Schouten (1909), Christiaan Schouten en Sara van der Blom, Wijnand Schouten en Geertruida van der Vos, Petrus Johannes Schouten (1917), Maria Hendrika Schouten en Petrus Johannes Regeer, Maria Schouten en Johannes van der Linden, Adrianus Schouten (1855), Hendrik Schouten en Maria Reinhart, Adrianus Schouten en Johanna Maria Kleijnhans, Maria Schouten en Willem Jansen, Barbara Schouten en Johannes Leonardus Frederik Buningh, Hendrik Schouten en Allegondis Kool, Adrianus Schouten en Cornelia Wilhelmina Zaal, Allegondis Schouten, Herman Laman en Amel Vermeulen, Petrus Schouten, Lena van den Berg en Hendrika Stoof, Johanna Maria Schouten en Jan Nijenhuis, Cornelia Schouten en Jacobus Izak Arbouw.

periode 2013-02-13 tot 2013-03-26:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Adrianus van den Berg (1903), Jantina Pol (1921), Cornelis Schouten (1920) en Jan van Alphen (1900).
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Hendrik Schouten en Aaltje Zwolsman, Sara Maria Schouten (1850), Lambertus Schouten en Anna Maria van der Heijden, Jacobus Schouten en Françoise Anna Heloise Leer, Lambertus Schouten (1910), Abraham Schouten en Hermina Christina Schouten, Lambertus Schouten (1911), Petrus Johannes Schouten (1914), Cornelis Schouten (1920), Lambertus Schouten; Sara Maria van Schoonderwoerd den Bezemer en Christina Piket, Anna Maria Schouten en Willem Frederik Landesbergen, Jacobus Schouten en Jobje de Vroede, Agatha Schouten en Cornelis Gijsbertus van den Berg, Wilhelmina Christina Schouten en Abraham de Vos, Adrianus Schouten en Marie Voorzaat, Pieternella Schouten en Pieter van der Velden, Sara Maria Schouten en Anthonij van Weeren, Jannetje Schouten en Abram Barent Hofkiens, Lambertus Schouten en Pietertje Rinnaar, Pieter Schouten en Hendrina Blansjaar, Jacobus Schouten en Neeltje Stol, Jacobus Schouten en Elisabeth van Steenbergen, Jacobus Schouten, Jacoba Bon en Hendrica Francina van Rijk, Jacobus Wilhelmus Schouten en Annemie Oostrom, Elisabeth Schouten (1909), Willem Schouten (1911), Willem Schouten (1913), Wouter Schouten (1914), Hendrica Schouten (1917), Jacoba Schouten en Jacob Glasbergen, Elisabeth Schouten en Hendrik Samuel van der Zeeuw, Jacobus Schouten (1914), Willem Schouten en Susanna van Zijp, Piet Schouten (1927), Neeltje Schouten en Jan Kagenaar, Cornelis Schouten, Susanna Dubbelaar en Johanna Wolthuis, Jacobus Schouten (1916), Pieter Schouten (1918), Francina Schouten en Willem Nieuwenburg, Chiao Cher Fu (1903), Wilhelmina Schouten en Johannes Bavelaar.
Het straatnamenregister is aangevuld.

periode 2013-02-02 tot 2013-02-13:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Willem Willemsz Penningh (± 1620), Johanna Berendina Schouten (1875) en Carel Wilhelmus Rethans (1873).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezinskaarten van: Nicolaas Hollebeek, Jacobus Schouten en Hendrika Geertruida de Haan.
Documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Cornelia Schouten en Hendrik Johan Schüller, Volckje Jacobsdr Schouten, Jacobus Schouten en Mina Laman, Adrianus Schouten (1912), Geertruida Schouten en Pieter Kraan, Martinus Christiaan Schouten (1917), Willem Schouten (1881), Martinus Christianus Schouten (1885), Martinus Christiaan Schouten en Willemina Ravensbergen, Lambertus Schouten (1843), Pieter Schouten en Hendrikje van Viegen, Jacobus Schouten en Jacoba van Wijk, Pieter Schouten en Wilhelmina Clasina Johanna Ponsie, Hendrik Schouten en Maria Lodewina Beekma, Abraham Marinus Schouten (1899), Jacobus Schouten (1902), Petronella Schouten (1876), Hendrik Schouten (1878) en Sara Maria Schouten (1881).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het straatnamenregister is aangevuld.
Er is een begin gemaakt van een overzicht van verwante website's.

periode 2013-01-23 tot 2013-02-02:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Correcties en aanvullingen op bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Adrianus Schouten (1887), Johanna Brokkaar (1887), Suzanna Schouten (1891), Arie Schouten (1897) en Johanna van Vuren (1898).
Persoonskaart en documenten toegevoegd van: Theodora Wilhelmina Schouten (1906).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan de gezins- en persoonskaarten van: Jacobus Schouten (1870), Sara Maria Schouten (1877) en Nicolaas Schouten (1886).
Documenten toegevoegd aan de gezins- of persoonskaarten van: Adrianus Schouten en Catharina Dreef, Jacobus Schouten (1865), Arie Schouten en Christina Pet, Catharina Schouten en Primus Florentius Kremer, Christina Schouten (1894), Adriana Schouten (1899), Adriana Schouten (1904), Maria Schouten en Willem Albertus Frederik van der Post, Nicolaas Hollebeek (1879), Adriana Schouten en Willem Kukler, Adrianus Schouten (1883) en Harmina Speelman.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2013-01-10 tot 2013-01-23:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Correcties en aanvullingen op bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Jacoba Schouten (1903) en Jacobus Cornelis Uljee (1901).
Persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Gerrit Schouten (1900), Joseph Schouten (1907) en Wilhelmina Schouten (1910).
Documenten toegevoegd aan de gezins- of persoonskaarten van: Arij Jacobsz Schouten, Elisabeth Catharina Schouten en Gerrit Jan van der Leest, Pieter Gerardus Schouten en Maria Cornelia Stouthart, Adriana Maria Schouten en Johannes Jacobus Zitman, Neeltje Jacoba Schouten (1896), Adrianus Schouten en Pietje Schaap, Jacobus Schouten (1901), Joseph Schouten (1905), Wilhelmina Schouten (1908), Susanna Catharina Schouten en Petrus Antonius Niesten, Johanna Maria Schouten en Joseph Link, Jan Pieter Schouten, Johanna Maria Schouten en Clement Andries Hendrik den Bezemer, Susanna Catharina Schouten en Willem van den Burg, Johanna Pieternella Schouten (1846), Jacobus Schouten en Sara Maria de Wit.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2012-12-23 tot 2013-01-10:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Correcties en aanvullingen op bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten en documenten toegevoegd van: Sara Catharina Schouten (1827) en Elisabeth Schouten (1866).
Persoonskaarten en documenten toegevoegd van: Adrianus Schouten (1824), Jansje Schouten (1829), Franciscus Schouten (1869) en Petrus Franciscus Schouten (1841).
Documenten toegevoegd aan de gezins- of persoonskaarten van: Adrianus Schouten, Maria Wakka en Maria Schuurman, Josina Schouten en Paulus Koolen, Franciscus Schouten en Jannetje van der Blom, Maria Schouten, Cornelis Selier en Johannes Stoute, Sara Cornelia Schouten, Franciscus Schouten en Elisabeth Maria Arnoldus, Jannetje Schouten en Frans van der Reijden, Cato Schouten en Gustaaf Adolf Annokkee, Franciscus Schouten, Geertrui Jacoba Schouten, Adrianus Schouten en Susanna Catharina Hennik, Adrianus Schouten en Elisabeth Catharina Loeber, Adrianus Schouten en Pietje Riethoven.
Het straatnamenregister is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2012-11-28 tot 2012-12-23:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Gezinskaart toegevoegd van: Volckgen Jacobsdr (1560).
Correcties en aanvullingen op bestaande gezinskaarten.
Beschrijving en overlijdensakte toegevoegd aan de gezinskaart van Jan van Dissel, transcipties toegevoegd aan Josijntjen Schouten en Pieter van der Linden, overlijdensakten en transcripties toegevoegd van Cornelis Schouten, Maria Marcelis, Cornelia Schouten, Adrianus Schouten en Josina van Adelaar, documenten toegevoegd van Isaac van Kleef.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het straatnamenregister is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2012-11-11 tot 2012-11-28:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Naam gewijzigd in genealogie van Cornelis Arentsz Schout.
Gezinskaarten toegevoegd van: Cornelis Arentsz Schout (1538), Gerrit Cornelisz Schout (1565), Jacob Gerritsz Schouten (1602), Geertgen Theunisdr (1605), Volckje Jacobsdr Schouten (1625).
Beschrijving en documenten toegevoegd aan genoemde gezinskaarten.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het straatnamenregister is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2012-10-18 tot 2012-11-11:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten:
Transcriptie ondertrouwakten 1792 en 1700 toegevoegd van Cornelis Schouten (1663), transcriptie ondertrouwakte 1766 toegevoegd van Cornelis Schouten (1737), aanpassing gezinskaart en beschrijving en documenten toegevoegd van Arij Jacobsz Schouten.
Persoonskaart en document toegevoegd van een dochter van Arij Jacobsz Schouten, overleden 1658.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.
Het straatnamenregister is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2012-10-10 tot 2012-10-18:

Wijzigingen in de genealogie van Pieter Schouten:
Gezinskaarten toegevoegd van: Jacobus Franciscus Schouten (1839), Maria Sophia Moote (1837), Joris Schouten (1855), Catharina Martijn (1854), Johanna Schouten (1863), Franciscus Johannes Hakkaart (1866), Petrus Johannes Schouten (1851) en Anthonia Petronella Blom (1846).
Persoonskaarten toegevoegd van: Cornelia Schouten (1828), Petrus Schouten (1829), Johannes Franciscus Schouten (1833), Pieter Schouten (1835), Wilhelmus Schouten (1837), Elisabeth Schouten (1841), Johanna Susanna Schouten (1857), Susanna Maria Schouten (1859) en Petrus Schouten.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-10-05 tot 2012-10-10:

Wijzigingen in de genealogie van Pieter Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Johanna Schouten (1822), Maria Schouten (1828), Hendrik Marks (1833), Wilhelmus Schouten (1830), Catharina Delfos (1828), Jannetje Azier (1834), Maria Azier (1838), Elisabeth Schouten (1834), Albertus Theodorus Hendrik van Steede (1829), Franciscus Hendricus Aniba (1829), Jacobus Schouten (1837), Wilhelmina Gadilla (1838), Adriana Hendrina Godschalk (1837), Johanna de Groot (1849), Jansje Schouten (1846), Jaobus Hudepool (1839) en Abraham van Toorn (1847).
Persoonskaarten toegevoegd van: Johannes Paulus Schouten (1824), Johannes Paulus Schouten (1830), Pieter Schouten (1833), Petrus Schouten 1839), Johanna Schouten (1842), Pieter Schouten (1844) en Pieter Schouten (185).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.
De woordenlijst is aangevuld.

periode 2012-09-28 tot 2012-10-05:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Beschrijving toegevoegd aan de gezinskaart van Adrianus Schouten (1899).
Wijzigingen in de genealogie van Pieter Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Johannes Schouten (ca. 1728), Anna Sierat (1729), Jacobus Schouten (1811)en Anna de Groot (1809).
Persoonskaarten toegevoegd van: Karel Schouten (1751) , Jan Schouten (1814), Paulus Schouten (1815), Paulus Schouten (1816) en Johanna Schouten (1820).
Artikel over de Kon. Ned. Kunstvuurwerkfabriek A.J. Kat toegevoegd aan documenten.
Het literatuuroverzicht is aangevuld.

periode 2012-09-26 tot 2012-09-28:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Anna Maria Schouten (1909), Willem Frederik Landesbergen (1905), Jacobus Schouten (1910), Jobje de Vroede (1914), Agatha Schouten (1917), Cornelis Gijsbertus van den Berg (1911), Pieternella Schouten (1918), Pieter van der Velden (1917), Adrianus Schouten (1899), Cornelia Wilhelmina Zaal (1907), Allegondis Schouten (1900), Herman Laman (1899), Amel Vermeulen (1899), Johanna Maria Schouten (1908), Jan Nijenhuis (1904) en Hendrik Schouten (1922).
Persoonskaart toegevoegd van: Maria Johanna Schouten (1937).

periode 2012-09-25 tot 2012-09-26:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Hendrik Schouten (1898), Maria Lodewina Beekma (1900), Lambertus Schouten (1910), Francisca Berits (1916), Lambertus Schouten (1911), Petrus Johannes Schouten (1914) en Cornelis Schouten (1920).
Persoonskaarten toegevoegd van: Abraham Marinus Schouten (1899), Jacobus Schouten (1902) en Jacobus Schouten (1913).

periode 2012-09-24 tot 2012-09-25:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Nicolaas Schouten (1916), Clara van Amerongen (1916), Geertruida Schouten (1907), Pieter Kraan (1903), Martinus Christiaan Schouten (1929), Hendrikje Maria van der Kwaak (1932), Pieter Schouten (1894)en Wilhelmina Clasina Johanna Ponsie (1891).
Persoonskaart toegevoegd van: Martinus Christiaan Schouten (1917).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-08-08 tot 2012-09-24:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Catharina Schouten (1890), Primus Florentius Kremer (1894), Christina Schouten (1894), Marinus Gaasbeek (1892), Adriana Schouten (1904), Gerard Diepeveen (1901), Dirk Schouten (1914) en Antonia Johanna Cossee (1918).
Persoonskaarten toegevoegd van: Joseph Schouten (1905), Wilhelmina Schouten (1908), Adriana Schouten (1899)en Adrianus Schouten (1912).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-06-24 tot 2012-08-08:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Documenten toegevoegd aan bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Elisabeth Catharina Schouten (1888), Gerrit Jan van der Leest (1890), Pieter Gerardus Schouten (1892), Maria Cornelia Stouthart (1901), Adriana Maria Schouten (1893, Johannes Jacobus Zitman (1887), Adrianus Schouten (1898) en Pietje Schaap (1902).
Persoonskaarten toegevoegd van: Neeltje Jacoba Schouten (1896) en Jacobus Schouten (1901).
Wijzigingen in de genealogie van Pieter Schouten.
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-06-07 tot 2012-06-24:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Documenten toegevoegd aan bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Judik Schouten (1768), Celia Schouten (1771), Izaak Schouten (1773), Jacoba Schouten (1764), Josijntje Schouten (1774) en Fijtje Schouten (1775).
Wijzigingen in de genealogie van Pieter Schouten.
Documenten toegevoegd aan bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Pieter Schouten (1752), Maria van Es (175?), Yda Leupen (1761), Willem Schouten (1775), Lena Leupen (1766), Jan Schouten (1796), Maria Schouten (1803), Franciscus van Houtum (1803), Wilhelmus Schouten (1805) en Johanna van Bruggen (1806).
Persoonskaarten toegevoegd van: Jan Schouten (1774), Jan Schouten (1784), Izaak Schouten (1790), Isaac Schouten (1799) en Isaac Schouten (1800).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-05-20 tot 2012-06-07:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Documenten toegevoegd aan bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Hendrik Schouten (1878), Arij Jacobsz Schout (16??), Maartje Cornelis Boom (16??), Geertruijd Schouten (1665) en Jacobus Schouten (1669).
Persoonskaarten toegevoegd van: Petronella Schouten (1876), Geertruijd Schouten (1661) en Jacobus Schouten (1667).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-04-19 tot 2012-05-20:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Beschrijvingen en documenten toegevoegd aan bestaande gezinskaarten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Jacobus Schouten (1887), Hendrikje Wijga (1882), Johannes Schouten (1739), Celia de Moor (1660), Josijntje Schouten (1693) en Jacob Schouten (1695).
Persoonskaarten toegevoegd van: Sara Maria Schouten (1890), Maria Schouten (1891) en Maria Schouten (1893).

periode 2012-04-14 tot 2012-04-19:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Wijzigingen in de genealogie van Pieter Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Petrus Schouten (1805), Maria Elisabeth Roelandse (1808), Maria Susanna van den Berg (1834), Pieter Schouten (1778), Maria van der Stok ( ? ), Hendrika Schouten (1890), Johannes Hollebeek (1888), Hendrik Schouten (1893), Wilhelmina Sophia Frederika van Weeren (1891), Adrianus Schouten (1894), Cadelina Wilhelmina de Groot (1898), Suzanna Schouten (1895), Johannes Arbouw (1894), Jacobus Schouten (1900) en Adriana Maria Derogee (1901).
Persoonskaarten toegevoegd van: Wilhelmina Schouten (1897) en Wilhelmina Schouten (1898).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-04-10 tot 2012-04-14:

Technische aanpassingen van de site.
Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Wijzigingen in de genealogie van Pieter Schouten.
Beschrijving toegevoegd aan gezinskaart Elisabeth van Steenbergen.
Gezinskaarten toegevoegd van: Maria Schouten (1826), Wilhelmus Bezie (1827), Maria Schouten (1882), Jan Dirk van Biezen (1876), Johanna Maria Schouten (1884), Carel Johannes Verbiest (1886), Sara Maria Schouten (1886), Dirk de Wey (1877), Johanna Catharina Schouten (1888), Willem Keereweer (1891).
Persoonskaart toegevoegd van: Johanna Maria Schouten (1881).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-04-09 tot 2012-04-10:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Maria Schouten (1876), Willem Jansen (1876), Barbara Schouten (1877), Johannes Leonardus Frederik Buningh (1867), Hendrik Schouten (1878), Allegondis Kool (1874), Petrus Schouten (1880), Lena van den Berg (1880), Hendrika Stoof (1893), Cornelia Schouten (1882), Jacobus Isaäc Arbouw (1881), Johanna Maria Schouten (1890) en Johannes Cornelis de Goederen (1892).
Persoonskaarten toegevoegd van: Adrianus Schouten (1885) en Johanna Catharina Schouten (1893).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-03-24 tot 2012-04-09:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Toegevoegd (een begin van) de genealogie van Pieter Schouten
Gezinskaarten toegevoegd van: Jacobus Schouten (1870), Jacoba van Wijk (1869), Jacobus Schouten (1883), Françoise Anna Heloise Leer (1881), Abraham Schouten (1886), Hermina Christina Schouten (1887), Pieter Schouten (1852), Hermina Christina van Wijk (1859), Lambertus Schouten (1889), Christina Piket (1900), Sara Maria van Schoonderwoerd den Bezemer (1890), Wilhelmina Christina Schouten (1892), Abraham de Vos (1892), Adrianus Schouten (1894), Marie Voorzaat (1896), Sara Maria Schouten (1899) en Anthony van Leeuwen (1898).
Persoonskaart toegevoegd van: Sara Maria Schouten (1881).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-03-21 tot 2012-03-24:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten.
Gezinskaarten toegevoegd van: Maria Schouten (1875), Willem Albertus Frederik van der Post (1875), Sara Maria Schouten (1877), Nicolaas Hollebeek (1879), Adriana Schouten (1881), Willem Kukler (1884), Nicolaas Schouten (1886), Harmina Speelman (1882), Jacobus Schouten (1879), Hendrika Geertruida de Haan (1878), Martinus Christiaan Schouten (1890) en Willemina Ravensbergen (1891).
Persoonskaarten toegevoegd van: Adrianus Schouten (1867), Adrianus Schouten (1868), Jacobus Schouten (1870), Adrianus Schouten (1873), Adrianus Schouten (1883), Willem Schouten (1881), Sara Maria Schouten (1882) en Martinus Christiaan Schouten (1885).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-03-18 tot 2012-03-21:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten en nieuwe documenten toegevoegd.
Gezinskaarten toegevoegd van: Jannetje Schouten (1864), Frans van der Reijden (1865), Cato Schouten (1874), Gustaaf Adolf Annokee (1872), Adrianus Schouten (1867), Pietje Riethoven (1867), Susanna Catharina Schouten (1872), Petrus Antonius Niesten (1871), Johanna Maria Schouten (1876), Joseph Link (1869), Arie Schouten (1866), Christina Pet (1866) en Aaltjen Kroek (1869).
Persoonskaarten toegevoegd van: Sara Cornelia Schouten (1857), Franciscus Schouten (1880) en Jacobus Schouten (1865).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-03-15 tot 2012-03-18:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten en nieuwe documenten toegevoegd.
Gezinskaarten toegevoegd van: Hendrik Schouten (1848), Aaltje Zwolsman (1848), Lambertus Schouten (1852), Anna Maria van der Heijden (1852), Adrianus Schouten (1851), Johanna Maria Kleijnhans (1851), Maria Schouten (1854), Jacobus Scholting (1838), Hendrik Schouten (1857), Johanna Maria Neuteboom (1860), Sara Maria Schouten (1867) en Marcelus Johannes Siesterman van Ooije (1879).
Persoonskaarten toegevoegd van: Sara Maria Schouten (1850), Sara Maria Schouten (1856), Maria Schouten (1859), Adrianus Schouten (1855), Johanna Schouten (1852), Johanna Schouten (1858), Johanna Catharina Schouten (1861), Sara Schouten (1864) en Lambertus Schouten (1865).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-03-10 tot 2012-03-15:

Wijzigingen in de genealogie van Cornelis Schouten en nieuwe documenten ingevoerd.
Gezinskaarten toegevoegd van: Susanna Catharina Schouten (1844), Willem van den Burg (1846), Adrianus Schouten (1837), Catharina Dreef (1841), Cornelia Schouten (1839), Hendrik Johan Schüller (1833), Jacobus Schouten (1841), Mina Laman (1847), Pieter Schouten (1845) en Hendrikje van Viegen (1843).
Persoonskaarten toegevoegd van: Johanna Pieternella Schouten (1846), Pieter Schouten (1849) en Lambertus Schouten (1843).
Het bronnenoverzicht is aangevuld.

periode 2012-03-05 tot 2012-03-10:

Wijzigingen in de genealogie en nieuwe documenten ingevoerd.
Gezinskaarten toegevoegd van: Franciscus Schouten (1836), Elisabeth Maria Arnoldus (1842), Adrianus Schouten (1838), Elisabeth Catharina Loeber (1841), Johanna Maria Schouten (1842) en Clement Andries Hendrik den Bezemer (1841).
Persoonskaarten toegevoegd van: Geertrui Jacoba Schouten (1844) en Jan Pieter Schouten (1839).

periode 2012-02-26 tot 2012-03-05:

Wijzigingen in de genealogie en nieuwe documenten ingevoerd.
Gezinskaarten toegevoegd van: Maria Schouten (1767), Anna Schouten (1761), Arie Schouten (1766), Jan Schouten (1776), Maria Schouten (1830), Cornelis Selier (1835) en Johannes Stoute (1833).
Persoonskaart toegevoegd van: Adrianus Schouten (1767).

periode 2012-02-09 tot 2012-02-26:

Wijzigingen in de genealogie en verscheidene documenten ingevoerd.
Gezinskaarten toegevoegd van: Josina van Adelaar (1735), Isaac van Kleef (1774) en Adriana Schouten (1767).

periode 2012-01-31 tot 2012-02-09:

Wijzigingen in de genealogie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Cornelis Schouten en Jan Schouten (1702).
Enkele nieuwe woorden zijn aan de woordenlijst toegevoegd: meui en slootmaker.

periode 2011-09-20 tot 2012-01-31:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Sophia van Assel (1700), Catharina van Oijjen (1730), Jan van Dissel (1737), Pieter van der Linden (1731), Trijntje Schouten (1734) en Maria Marcelis (1738).

periode 2011-09-10 tot 2011-09-20:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Jacobus Schouten (1811), Sara Maria de Wit (1815), Jannetje Schouten (1812), Abraham Barend Hofkiens (1799), Lambertus Schouten (1814), Pietertje Rinnaar (1814), Maria Schouten (1820), Johannes van der Linden (1822), Hendrik Schouten (1824) Maria Reinhart (1828), Jacoba Schouten (1828) en Abraham Turenhout (1833).

periode 2011-08-09 tot 2011-09-10:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Jacoba Schouten (1923), Jacob Glasbergen (1919), Hendrina Blansjaar (1816), Maria Wakka (1779), Maria Schuurman (1785), Josina Schouten (1802), Paulus Koolen (1799), Franciscus Schouten (1804), Jannetje van de Blom (1800), Adrianus Schouten (1808) en Susanna Catharina Hennik (1817).
Persoonskaart toegevoegd van: Adrianus Schouten (1806).
Aanvullingen zijn opgenomen in het bronnenoverzicht, het literatuuroverzicht en de woordenlijst.

periode 2011-08-05 tot 2011-08-09:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Christiaan Schouten (1912), Sara van der Blom (1916), Cornelis Schouten (1931), Wijnand Schouten (1914), Geertruida van der Vos (1919), Petrus Johannes Schouten (1917) en Petrus Johannes Regeer (1861).
Persoonskaarten toegevoegd van: Cornelis Schouten (1909) en Johannes Schouten (1934).

periode 2011-07-28 tot 2011-08-05:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Maria Florentina van der Steen (1907), Cornelis Schouten (1924), Hendrik Schouten (1931), Petronella Lepelaar (1932), Johannes Flippo (1901), Izak le Fêbre (1902), Hubert Kesseboom (1901), Isaäc van Tongeren (1906) en Petronella Kluivers (1912).

periode 2011-07-24 tot 2011-07-28:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Maria Voorzaat (1891), Pieter van Egmond (1895), Cornelia Johanna Koet (1916), Annemie Oostrom (1916), Margaretha Maria Glasbergen (1921) en Susanna van Zijp (1916).

periode 2011-07-19 tot 2011-07-24:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Willem Nieuwenburg (1917), Chiao Cher Fu (1903), Johannes Bavelaar (1899), Aalbert van der Kwaak (1897), Rachel Schouten (1905), Nicolaas Brand (1903), Anna Geertruida Bekooij (1914), Hendrik Samuel Schouten (1911), Wilhelmina Glasbergen (1919) en Neeltje Stol (1841).
Persoonskaarten toegevoegd van: Wilhelmus Schouten (1904), Petrus Johannes Schouten (1914) en Hermanus Schouten (1907).

periode 2011-07-17 tot 2011-07-19:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Hendrik Samuel van der Zeeuw (1888), Jan Kagenaar (1891), Susanna Dubbelaar (1896), Francina Schouten (1922), Susanna Schouten (1927) en Johanna Wolthuis (1895).
Persoonskaarten toegevoegd van: Jacobus Schouten (1916) en Pieter Schouten (1918).

periode 2011-04-28 tot 2011-07-17:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Elisabeth van Steenbergen (1867), Wilem Schouten (1913), Jacoba Bon (1881) en Hendrica Francina van Rijk (1893).
Persoonskaarten toegevoegd van: Willem Schouten (1911), Wouter Schouten (1914) en Hendrica Schouten (1917).

periode 2011-01-14 tot 2011-04-28:

Wijzigingen in de genealogie toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaart toegevoegd van Maria Pieternella Filemon (1890).
Persoonskaarten toegevoegd van: Jacobus Wouter Schouten (1941), Robert Schouten (1950) en Wouter Johan Schouten (1958).

periode 2010-10-25 tot 2011-01-14:

Wijzigingen in de genealogie en op bestaande gezinskaarten toegevoegd in verband met nieuwe informatie.
Gezinskaarten toegevoegd van: Hendrik Schouten (1899), Johanna Schouten (1901), Maria Hendrika Schouten (1902) en Maria Schouten (1904).

periode 2010-09-18 tot 2010-10-25:

Gezinskaarten toegevoegd van: Willem Schouten (1915) en Piet Schouten (1927).

periode 2010-08-21 tot 2010-09-18:

Naast een aantal kleine aanpassingen van de aanwezige informatie zijn gezinskaarten toegevoegd van: Dirk Schouten (1730), Cecilia Schouten (1732), Josina Schouten (1735), Cornelis Schouten (1737) en Cornelia Schouten (1772).
Aan de reeks historische artikelen is een uitgebreid artikel toegevoegd over de geschiedenis van de Pieterskerk.

periode 2010-06-08 tot 2010-08-21:

Naast een aantal kleine aanpassingen zijn twee gezinskaarten toegevoegd: Arij Schouten (1697) en Adrianus Schouten (1744).
Onder andere vanwege hun doop in de NH Marekerk is een artikel over de geschiedenis van deze kerk aan de site toegevoegd.
De woordenlijst is uitgebreid.

periode 2010-04 tot 2010-06-08:

In de periode april tot en met 8 juni is de basis gelegd voor deze site en is een stuk van de genealogie, van wat naar verwachting de meest uitgebreide familie Schouten in Leiden is, opgenomen. Ook zijn een tweetal artikelen over de stad Leiden gepubliceerd: de geschiedenis van De Burcht en van de Stadsgehoorzaal.
Daarnaast is een begin gemaakt met de persoonsbeschrijvingen en zaken als bronvermelding en verantwoording.