persoonskaart: Jan Schouten

Geboren: te Leiden
Gedoopt: op 18-01-1702 te Leiden in de N.H. Marekerk, getuigen: Pieter Vernoys en zijn vrouw Lijsbeth de Graaff.
Overleden: