Terug naar kaart

Documenten Willem Schouten:

   Doopakte 15-10-1775,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1004 DTB Leiden inv.nr. 264 doopboek N.H. Marekerk 1766-1811 folio 58.
   Ondertrouwakte 17-10-1800,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1004 DTB Leiden inv.nr. 212 Schepenhuwelijken 1799-1802 folio B-134.
   Bewerking ondertrouwakte 17-10-1800.
Willem Schouten, warmoesiersknegt, jongman van Leyden, wonende op de Uitterstegragt, vergeszelschapt met Lena (ingevoegd: Pieter) Leupe, zijn vader, wonende op de Uitterstegragt
met
Lena Leupe, jongedochter van Leyden, wonende op de Uitterstegragt, vergeszelschapt met Maartje de Reus, haar moeder, wonende op de Uitterstegragt

Aantekeningen:
't 1e gebod den 18 October 1800
't 2e gebod den 25 October 1800
't 3e gebod den 1 November 1800
getr. op dato als voor.

Meest waarschijnlijk: Pieter Leupe moet zijn Pieter Schouten.
   Bewerking overlijdensakte 28-05-1828,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4949 overlijden 1828 akte nr. 387.
In het jaar een duizend acht honderd acht en twintig, den Acht en twintigsten der maand Mei des middags ten twaalf ure, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Pieter Schouten oud vijftig jaren, mandemaker, wonende op de Uiterstegracht Wijk 7 No. 383 en Andries van der Linden oud twee en veertig jaren, kuiper, wonende op de Uiterstegracht Wijk 7 No. 384 welke ons verklaard hebben, dat op den Acht en twintigsten der maand Mei des morgens ten twee ure, in het huis op de Uiterstegracht Wijk 7 No. 385 overleden is
Willem Schouten
geboren te Leyden oud drie en vijftig jaren, warmoezier gewoond hebbende in voornoemd huis, man van Helena Leupen, wonende alhier zoon van Pieter Schouten en Maria van Es overleden.
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven.