Terug naar kaart

Documenten Lijsbeth Salomonsdr:

   Bewerking door Henk van der Waag,
   Gemeentearchief Schiedam, inv. nr. 1619, Weesboek 1624-1656.
Schiedam 02-03-1626.
Salomon Davidsz. wedr. Sara Michielsdr ter ene zijde en Jacob Pietersz. oom en vervangende Abraham Souwers als voogden van de 3 weeskinderen, als Lijsbeth Salomonsdr. 3 jaar, David Salomonsz. 2 jaar en Anneken Salomonsdr. ½ jaar.
De vader zal de kinderen opvoeden tot hun mondige dag of eerder huwelijk en dan elk kind f 3 uitreiken. Waarborg zijn huis en erf op de Breedstraat, belend ten W: Claes Thijsz. kuiper en ten O: Crijn Jansz., strekkende voor van ‘s-herenstraat tot achter aan de Zijlstraat.