Terug naar kaart

Documenten Agata Ros:
   Doopakte 28-01-1679,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1004 DTB Leiden inv.nr. 287 R.K. doopboek Appelmarktstatie 1664-1710 folio 35.
   Ondertrouwakte 14-11-1705,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1004 DTB Leiden inv.nr. 204 Schepenhuwelijken 1701-1713 folio H-080v.
   Bewerking ondertrouwakte,
Den 14 dito
Johannes Schouten Lakenwerker, jongman van Amsterdam, woont op de minnebroedersgragt, vergeszelschapt met Melchior Groothuys, sijn schoonvader, woont in de Craijerstraat
met
Agatha Ros, jongedochter van Leyden, woont in de Roosepoort op de Oudevest, vergeszelschapt met Geertruijt van Hogenhuijsen, haer nigt, woont als voren

't 1e gebod den 21 November 1705
't 2e gebod den 28 dito
't 3e gebod den 5 December
getrout voor de Heren Lijne, en van Willigen, Schepenen,
op den 5e December 1705.
   Trouwakte 05-12-1705,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1004 DTB Leiden inv.nr. 287 R.K. huwelijken Appelmarktstatie 1664-1710 folio 124v.