Terug naar kaart

Het verhaal van Kees Muijzert

Foto: Leidsche Courant van 08-02-1975 Cornelis Jacobus, Kees, wordt op 1 april 1918 geboren te Leiden. Hij is een zoon van Gerardus Lambertus Muijzert, koopman en gemeenteraadslid, en van Celia Aletta Keij.

Op 21-10-1946 trouwt hij met Suzanna Johanna (Suus) Schouten, de op 25 juli 1918 in de Rijndijkstraat te Leiden geboren dochter van Dirk Schouten en Maria Zaalberg. Voor zover bekend zijn er uit dit huwelijk twee kinderen geboren.

Voor zijn trouwen heeft Kees een bewogen periode gekend. Als jonge vent van 26 jaar sluit hij zich via de Binnenlandse Strijdkrachten in het begin van 1944 aan bij de spionagegroep Albrecht. Deze groep, genoemd naar de onderofficier Albrecht, die in 1942 naar Engeland was gevlucht en in 1943 werd gedropt bij Hooghalen in Drente, bestond uit ongeveer 150 man. Veel van hen en vooral de topfiguren hebben het einde van de oorlog niet meer mee mogen maken.
Kees houdt zich vooral bezig met het verzamelen van gegevens over de Duitsers in Leiden en directe omgeving. Zoals: het tekenen van militaire objecten en het tellen van de aanwezige militairen.

Erg veel heeft hij over deze periode niet willen vertellen. Al heeft hij wel gezegd: "We hebben vaak onder moeilijke omstandigheden gewerkt, zoals bij het munitievervoer voor de B.S. Ik heb wel eens erg in mijn knijp gezeten. Bij razzia's liep ik opgemaakt als een verpleegster op straat. 's Nachts -in de spertijd- ben ik een keer half in elkaar getrapt door Duitsers. Ik leef nog. Velen kunnen dat niet meer zeggen. Tot 5 mei '45 heb ik het volgehouden. Van overste Somer kreeg ik een aanbeveling om toe te treden tot de POD (politieke Opsporingsdienst) Ik ben toen hulprechercheur geworden. Bijna twee jaar heb ik toen politiek onbetrouwbare elementen opgespoord. Ik zwijg er verder maar over".

Dat deze periode uit zijn leven nog lang niet is vergeten bleek in 1975. Aan Kees wordt dan het (oorlogs)Kruis van de Conféderation Européenne des Anciens Combattants uitgereikt. Deze in Parijs gevestigde Europese bond van oud-strijders reikt deze onderscheiding uit aan hen die de zaak van de Europese eenheid "in broederschap, vrede en vrijheid" heeft gediend.
Op dat moment werkt de op de Franchimontlaan wonende Kees reeds vele jaren als bedrijfschef bij de ELMI, een inmiddels vertrokken overhemdenfabriek in Leiden. Een van de laatste textielbedrijven die nog in Leiden was gevestigd.


Het fabrieksgebouw van de ELMI aan de Rooseveltstraat in Leiden.

Kees overlijdt op ruim 92-jarige leeftijd op 26 november 2010. Nog geen jaar later, op 22 augustus 2011 overlijdt zijn echtgenote op een even respectabele leeftijd van 93 jaar.
De gedachtenis aan Kees zoals gepubliceerd in Het Leids Kerkblad van januari 2011:

Op 26 november overleed Cornelis Jacobus Muijzert, 92 jaar oud.
In zijn leven stonden de zorg en liefde voor zijn gezin centraal, maar er was ook een andere kant, afgedwongen door de omstandigheden in de jaren 1940-1945: hij droeg het Verzetsherdenkingskruis en La Croix du Combattant de l’Europe.
Moge de gedachtenis van zijn moed én van zijn zorgzaam leven zijn vrouw en kinderen tot zegen zijn.